Nieuwe directie CUMELA Nederland

De leden van CUMELA Nederland, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra, hebben op zaterdag 8 maart tijdens de ALV 2014 ingestemd met de benoeming van Hannie Zweverink en Michiel Pouwels tot de nieuwe directie.

Tot zaterdag 8 maart voerden Jan Maris en Hannie Zweverink de directie: mevrouw Zweverink als directeur belangenbehartiging, de heer Maris als algemeen directeur. In de nieuwe directie neemt Hannie Zweverink de functie van algemeen directeur over, Michiel Pouwels wordt directeur belangenbehartiging. Hannie Zweverink werkt sinds 1993 bij CUMELA Nederland en Michiel Pouwels sinds 2008. Jan Maris neemt afscheid als algemeen directeur en blijft de komende jaren beperkt aan CUMELA Nederland verbonden als bestuurder voor pensioenen en CEETTAR, de Europese koepelorganisatie voor brancheverenigingen voor cumelabedrijven.

Dynamische sector
Jan Maris is bijna 30 jaar werkzaam bij de branche-organisatie. Aanvankelijk als algemeen secretaris, later als voorzitter en sinds 1997 als algemeen directeur. In de afgelopen decennia groeide de vereniging naar bijna 2.000 lidbedrijven en ontwikkelden de cumelabedrijven zich tot een sector waar 30.000 gespecialiseerde medewerkers actief zijn in cultuurtechnische werken, grondverzet, meststoffendistributie en agrarisch loonwerk. Maris voelde zich prima thuis in deze omgeving van ondernemingen waar meer dan eens de bakens verzet moeten worden. Waarin alert en vaak ook krachtig gereageerd moet worden op vertroebelende regelgeving van de overheid. Soms samenvallend met (schijnbare) belangentegenstellingen in de markt. Hij wilde daarbij niet slechts met oogkleppen op vanuit het sectorale, korte termijn belang redeneren. Vooral een structureel sterkere positie was voor hem van groot belang. Daarvoor moet je ook de bereidheid hebben om over je eigen sectorgrenzen heen te kijken, vond hij. ‘Dat was allemaal mogelijk dankzij de samenwerking met een prachtig team van bestuurders en collega’s.'

CUMELA Nederland
Als nooit tevoren staat CUMELA Nederland naast haar leden, is ze uitstekend op de hoogte van wat er in de sector speelt en weet de organisatie de sectorbelangen te behartigen en te vermarkten. De organisatie zal de komende jaren de leden optimaal blijven ondersteunen in een markt waar branchevervaging verder toeneemt. Het profileren van de deskundigheid en inventiviteit van de sector bij opdrachtgevers is en blijft een belangrijke opdracht voor de organisatie. Met behoud van eigen cultuur en identiteit zal CUMELA deze belangenbehartiging invullen in samenwerking met daarvoor relevante partners.