Natuurmonumenten stopt helemaal met glyfosaat

Natuurmonumenten maakt bekend helemaal geen glyfosaat meer te gaan inzetten voor het beheer van invasieve exoten. Iets wat eerder voor twee natuurgebieden nog overwogen werd. Ook op andere plaatsen werd het middel nog ingezet als laatste redmiddel om verlies van bedreigde planten en dieren te voorkomen. Hoewel het middel eigenlijk bedoeld is om als bladbespuiting toe te passen smeerde Natuurmonumenten het op stobben of afgemaaide planten, "zodat het middel niet uitlekte naar de omgeving."

  • DSC00565.JPG

    Bestrijding wordt kostbaar, arbeidsintensief en kostbaar

De organisatie stelt dat ze met de aankondiging om geen glyfosaat meer te gebruiken "een koploper zijn op de inzet van niet-chemische alternatieven om woekerende exoten te bestrijden." Tegelijkertijd kreeg de organisatie, die al meerdere malen een oproep deed aan de agrarische sector om het middel niet meer te gebruiken, half mei te maken met flinke kritiek toen via de media naar buiten kwam dat ze het middel zelf wel gebruiken. De aankondiging om helemaal te stoppen met de inzet van het middel volgde een dag na de publicatie van het verhaal in de Volkskrant. 

Bedreiging door exoten

Het levert een uitdaging op voor de organisatie, want de verspreiding van invasieve exoten vormt een ernstige bedreiging van de natuurwaarden, aldus Natuurmonumenten. "Voor drie invasieve exoten, Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik, is handmatige of mechanische bestrijding zeer complex." Bij deze planten vindt verspreiding plaats via het afbreken van wortels  of plantdelen. Bij verwijdering kunnen de planten zich daardoor nog verder verspreiden. Daarom werden deze planten "bestreden door ze aan te stippen met glyfosaat."

"Momenteel is er veel aandacht voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door terreinbeheerders. In die situatie willen wij graag recht doen aan de positie die we innemen en waar we al jaren naartoe werken: het beëindigen van het gebruik van glyfosaat. Ook als dat betekent dat de bestrijding van invasieve exoten complexer, arbeidsintensiever en kostbaarder wordt. En ook als dat betekent dat in enkele natuurgebieden de natuurdoelen ernstig in gevaar zullen komen. Om die reden heeft Natuurmonumenten besloten om het laatste, minimale gebruik van glyfosaat per direct helemaal te stoppen. Hiermee is Natuurmonumenten een van de eerste terreinbeheerders die afziet van de inzet van chemische middelen als laatste redmiddel om natuurwaarden veilig te stellen."

Complex en kostbaar

Onder meer op de landelijke praktijkdag Japanse duizendknoop bleek dat Natuurmonumenten niet overdrijft wanneer ze stelt dat de bestrijding van invasieve exoten complexer, arbeidsintensiever en kostbaarder wordt. Daarover meer in Grondig 5. Dan wordt ook ingegaan op de inzet glyfosaat en hoe dit het meest effectief tegen duizendknoop ingezet kan worden.