Na demonstratie blijft snelheid noodzakelijk

Een uniek moment op 30 oktober in Den Haag. Voor het eerst stonden werkgevers en werknemers samen op het podium om te protesteren. Aangejaagd door Arnold Tuytel en Klaas Kooiker, de jongens van Grond In Verzet. "We hebben kabinet en politiek goed duidelijk kunnen maken dat het water ondernemers letterlijk tot aan de lippen staat als gevolg van de stikstof- en PFAS-impasse", aldus Klaas Kooiker van Grond In Verzet. "Ik hoop dat het kwartje gevallen is en het kabinet daadkracht toont." Geen tijd om achteruit te leunen, want snelheid blijft noodzakelijk in deze dossiers, aldus Cumela Nederland. 

De demonstratie begon oorverdovend met het toeteren van meer dan duizend bouwvoertuigen die op het Malieveld stonden. De hele ochtend en nacht was er in het land al luid getoeterd door voertuigen die op weg waren naar Den Haag. Om Nederland duidelijk te maken dat het de verkeerde kant op gaat. Ondertussen kleurde het Malieveld oranje, doordat er steeds meer werknemers en werkgevers in oranje jassen verschenen: code oranje. Het credo deze dag: Nederland staat op slot, politiek trek 't vlot.

Doorsnee bouwsector

Op het veld waren niet alleen cumelaondernemers, maar een grote doorsnee van alle bedrijven uit de bouwsector. Van de baggeraars tot de hoveniers en van de heibedrijven tot de afwerkers. Allemaal hebben ze te lijden van de PFAS en de stikstofnormen. Er waren meer dan veertig brancheorganisaties verzameld op het Malieveld. In totaal waren er uiteindelijk waarschijnlijk rond de 7000 mensen. 

Hoogtepunt van de demonstratie was naast de toespraken, waarvoor vier leden van het kabinet naar het Malieveld kwamen, het storten van rond de 500 kubieke meter grond. Daarmee werd het fundament gelegd van de Malieberg. Berekend is namelijk dat door de PFAS-regelgeving de afgelopen maanden al meer dan 8 miljoen kubieke meter grond niet meer is verplaatst, terwijl dit wel zou moeten. Aangezien het Malieveld onder de klasse industrie en wonen valt, zou deze grond hier wel mogen worden gestort. Goed voor een berg grond van zeventig meter hoog, gelijk aan veel hoogbouw van Den Haag. Grond die overigens daarna weer keurig werd opgeruimd, want ook daarvoor was voldoende materieel aanwezig.

Tuinaarde 

Cumela Nederland trok nog eens extra de aandacht met het onderzoek van tuinaarde. Directeur Janneke Wijnia en voorzitter Wim van Mourik leegden symbolisch een ton tuinaarde op het podium, waarbij Van Mourik duidelijk maakte dat PFAS in bijna alle grond voorkomt. Een mengmonster van drie zakken tuinaarde bevatte 0,5 en 0,6 microgram PFAS. Niet geschikt om toe te passen dus. Voor het maken van het monster werd door CUMELA Nederland bij drie tuincentra een zakje tuinaarde gekocht. Dit is gemengd om het te laten analyseren op PFAS. De resultaten zijn veelzeggend.   

De dag zelf kan samengevat worden als: groots, gemoedelijk en geslaagd. Tevreden over het resultaat, dat zijn Gerben Zijlstra en Nico Willemsen, de twee beleidsmedewerkers die nauw betrokken waren bij de organisatie van het bouwprotest namens Cumela. Wel blijven ze aandringen op snelheid zowel in het dossier PFAS als bij stikstof. 

Dagen en niet weken

Zijlstra: "Natuurlijk hadden we graag gehad dat de norm voor PFAS was verhoogd naar één microgram en meteen een drempelwaarde voor stikstof,” zegt Zijlstra, “maar we weten ook dat dergelijke maatregelen juridisch helemaal afgedicht moeten zijn, anders wordt het weer door de rechter afgeschoten en zijn we nog verder van huis. Uiteraard blijven we aandringen op snelheid. Wij denken in dagen en niet in weken.” 

Meer over de actiedag: