Ministerraad akkoord met snelheidsverhoging en registratie

De Ministerraad heeft vrijdag 5 april ingestemd met het nieuwe wetsvoorstel voor registratie van (land)bouwvoertuigen op de openbare weg. Tegelijk wil de minister de toegestane maximumsnelheid verhogen naar 40 km/h. Het wetsvoorstel gaat binnenkort voor behandeling naar de Tweede Kamer. Bedoeling is dat de nieuwe regels komend najaar ingaan.

 

  • Deutz met kenteken.JPG

    Tegelijk met de invoering van een kenteken mag ook de toegestane maximum snelheid omhoog.

CUMELA Nederland is verheugd dat met het indienen van het wetsvoorstel de snelheidsverhoging en de invoering van de registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen een stap dichterbij komt. Het wetsvoorstel zal in belangrijke mate bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid van (land)bouwvoertuigen.

Veiliger routes

Voor verhoging van de maximumsnelheid van 25 naar 40 km/u heeft CUMELA Nederland al vele jaren gepleit. De snelheidsverhoging maakt het mogelijk om (land)bouwvoertuigen over veiliger routes af te wikkelen. Meer over provinciale wegen en rondwegen om woonkernen in plaats van over parallelwegen met fietsers en door het winkelcentrum in de bebouwde kom. Wel moeten alle (land)bouwvoertuigen die straks harder dan 25 km/u rijden een kentekenplaat voeren.

Generieke registratie

Alle (land)bouwvoertuigen, zowel landbouwtrekkers als motorrijtuigen met beperkte snelheid (zelfrijdende werktuigen), maar ook bestaande en nieuwe, moeten straks worden geregistreerd bij RDW. Nieuw verkochte voertuigen kunnen straks alleen geregistreerd worden, wanneer deze eerst zijn goedgekeurd voor toelating tot de weg. Hierdoor kan de voertuigveiligheid van landbouwvoertuigen worden gewaarborgd.

APK-plicht

Met het wetsvoorstel wordt ook de invoering van de APK-plicht voor landbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u mogelijk. Formeel had de wetgeving hiervoor op 20 mei 2018 al zijn ingevoerd, maar Nederland voldoet hier nog steeds niet aan. Dit komt omdat een eerder wetsvoorstel in december 2016 door de Tweede Kamer is verworpen. Nederland is daarom door de Europese Commissie in 2017 formeel in gebreke gesteld.

Najaar 2019

Het wetsvoorstel wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd voor behandeling. Pas nadat beide Kamers het wetsvoorstel hebben aangenomen wordt het van kracht. Invoering van de nieuwe regels voor (land)bouwvoertuigen is voorzien voor het komende najaar.

Daarmee zijn (land)bouwvoertuigen straks op dezelfde manier gereguleerd als alle andere motorvoertuigen. De eerste stap was de invoering van het T-rijbewijs op 1 juli 2015 voor bestuurders van (land)bouwvoertuigen. De registratie en kentekening van (land)bouwvoertuigen op de openbare weg maakt het geheel compleet.