Ministerie I&W maakt voorwaarden drukregistratie bekend

Op 14 januari heeft de staatssecretaris van I&W de alternatieven voor een drukregistratievoorziening bekend gemaakt via een Kamerbrief. Spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk tot 2 bar worden uit de huidige lijst met Drift reducerende doppen (DRD) gehaald, omdat gebleken is dat deze niet in de praktijk bij deze druk worden gebruikt.

 

  • spuiten.jpg

    Over 2019 nog geen verplichte drukregistratievoorziening

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft, mede namens landbouwminister Carola Schouten, de uitkomsten uit het doelgroepenoverleg over de drukregistratievoorziening gepresenteerd. Dat overleg was nodig omdat gebleken was de "algemene verplichting tot een drukregistratievoorziening" weerstand opriep. Meer keuzemogelijkheden bleken daarom noodzakelijk, maar ook was ondertussen uit de praktijk gebleken dat sommige voorstellen niet toepasbaar waren.

 Wanneer een drukregistratievoorziening?

Het levert de volgende uitkomsten op voor apparatuur voor neerwaartse bespuitingen:

*Spuitdoppen die alleen driftarm zijn beneden de 2 bar worden van de lijst van "drift reducerende doppen verwijderd",

* Voor de spuitdoppen die driftarm zijn tussen de 2 en 3 bar en ook voor de categorie 'lucht-vloeistofmengdoppen' is een drukregistratievoorziening vereist.

*Bij spuitdoppen die boven 3 bar als driftarm zijn aangemerkt of bij gebruik van drift reducerende technieken is geen drukregistratievoorziening. Ook is er geen drukregistratievoorziening vereist als bij gebruik van spuitdoppen driftarm tussen de 2 en 3 bar of lucht-vloeistofmengdoppen de teeltvrijezone zoals die wettelijk is vereist in het activiteitenbesluit verdubbeld wordt.

De eventuele drukregistratievoorziening geldt niet alleen als toepassingen langs watergangen plaats vinden maar op alle percelen, licht Maurice Steinbusch, secretaris agrarisch loonwerk bij CUMELA Nederland, toe. "De aanvullende drift reducerende techniek kan een verlaagde spuitboom, luchtondersteuning, een sleepdoektechniek of MagGrow zijn”.

In de Kamerbrief van 14 januari wordt nadrukkelijk 2019 als een overgangsjaar bestempeld om toepassers de gelegenheid te geven hun bedrijfsvoering daarop aan te passen. Ook wordt een handhavingsprotocol ontwikkeld. Wanneer een landbouwspuit nog niet voldoet aan het vastgestelde kader "zal het bevoegd gezag ondernemers in 2019 wijzen op de nieuwe voorwaarden." Ook is afgesproken dat bedrijven die in 2019 aantoonbaar investeren "dit in 2020 kunnen uitvoeren." Wat inhoudt dat een nieuwe landbouwspuit, aanvullende techniek of drukregistratievoorziening in 2020 geleverd mag worden als deze in 2019 besteld is maar nog niet geleverd kan worden. Meer Informatie: zie drukregistratievoorziening