Minister moet handelen in PFAS dossier

De Tweede Kamerfracties van VVD en SGP hebben deze week tijdens het debat over de begroting van het ministerie van I&W kritische vragen gesteld over PFAS aan staatssecretaris van Veldhoven. VVD, SGP en CDA willen dat de staatssecretaris snel maatregelen neemt om het grondverzet en -transport weer op gang te krijgen.

 

VVD Kamerlid Erik Ziengs diende tijdens het debat twee moties in waarin hij de Minister opdroeg om de gevolgen goed te inventariseren, en snel in overleg met de sector en wetenschap tot werkbare normen te komen.

Ook wil de Kamer beter en sneller op de hoogte gehouden worden van de problemen in de grondverzetsector als gevolg van PFAS.

Van Veldhoven heeft toegezegd dat ze snelheid zal maken om stagnatie op te heffen. Daarop zijn de moties aangehouden als stok achter de deur. Dit betekent dat ze elke maand moet rapporteren over de stand van zaken.

Beleidsmedewerker Gerben Zijlstra die is belast met het PFAS dossier is blij met de ingediende moties. “Het laat zien dat ons lobbywerk succes heeft gehad en dat ook de politiek doordrongen is van het probleem.”