Minder ongevallen

Het aantal dodelijke ongevallen in de agrarische en groene sector is vorig jaar meer dan gehalveerd. Vielen er jaarlijks ongeveer 18 doden, vorig jaar daalde dit naar 7. Uit de cijfers blijkt dat er in het mechanisch loonwerk geen dodelijke ongevallen waren.

  • Ongevallen.JPG

    Het doel voor 2020 is nul dodelijke ongevallen in de groene sector.

Helaas vormen de ongevallen met dodelijke afloop het topje van de ijsberg wat betreft de ongevallen in het werkveld. Buiten deze fatale ongelukken zijn er namelijk ook veel waarbij ernstige gewonden vallen met bijvoorbeeld blijvend letsel of langdurig ziekteverzuim.

Een groot aantal organisaties die in de sector actief zijn zoals CUMELA Nederland, Stigas, LTO Nederland, Branchevereniging VHG, FNV, CNV, For Farmers, Fedecom, VBNE, Nevedi, Nijhof Wassink en Verbond van Verzekeraars hebben nu een plan opgesteld om het aantal dodelijke ongevallen in de agrarische en groene sector tot nul terug te brengen.

Ze denken dit te realiseren door;

- Technische innovatieve verbeteringen;
- Organisatorische verbeteringen op bedrijfsniveau;
- Veiligheidsgedrag van werkenden.
Voor meer informatie gaat u naar de website Zero accidents 2020.

De eerste stap om dit te bereiken is volgens de organisatie dat bedrijven zorgen voor een actuele RIE en een plan van uitvoering dat ook wordt opgepakt. Verder zijn er organisatorische mogelijkheden zoals het goed analyseren van zaken die (bijna) mis gingen. Natuurlijk is het altijd mogelijk om over ideeën en plannen contact op te nemen met Stigas als veiligheidsorganisatie voor de groene sectoren.