Minder clusteren

Mooi dat staatssecretaris Mona Keijzer onderschrijft dat de overheid moet zorgen dat minder opdrachten geclusterd worden en dat aanbestedingen sneller op de markt komen. Maar, stellen CUMELA Nederland en MKB Infra, dan zal zij er wel op toe moeten zien dat vooral lagere overheden dit ook oppakken.

 

  • foto mona keijzer ea (Small).jpg

    Namens CUMELA Nederland waren Eric van Doorn en Jan Vrij aanwezig, hier links en rechts van Mona Keijzer. Hij vroeg vooral aandacht voor het op de juiste wijze aanbesteden van werkzaamheden voor de cumelasector.

Vandaag nam Mona Keijzer als staatssecretaris van Economische Zaken de Actie Agenda Beter aanbesteden in ontvangst van de gelijknamige werkgroep. In deze werkgroep hebben ondernemers- en publieke organisaties gezamenlijk gekeken hoe het aanbesteden succesvoller is te organiseren met vooral voor het Midden en Klein Bedrijf meer mogelijkheden om in te schrijven op het aangeboden werk.

In totaal heeft deze werkgroep, waarvan ook CUMELA Nederland deel uitmaakte 23 actiepunten opgesteld die moeten leiden tot het succesvoller inschakelen van de MKB bedrijven bij overheids aanbestedingen. Het gaat daarbij om veel geld, want jaarlijks wordt door de overheid voor 73 miljard euro aan goederen en diensten ingekocht. Als dit beter gebeurt, dan geeft dit extra groeimogelijkheden voor ondernemers, een efficiëntere inkooppraktijk en een effectievere besteding van belastinggeld.

Eén van de grote problemen waar vooral de cumelasector mee te maken heeft is heet clusteren van opdrachten. Makkelijk voor de aanbesteder, want die hoeft maar één procedure te doen, maar vervelend voor de kleinere bedrijven die dan moeilijker aan de voorwaarden kunnen voldoen.

Toepassing contracten

Afgelopen week gaf de staatssecretaris al aan tijdens een overleg met de vaste Kamercommissie dat zij meer aandacht wil besteden aan de  ‘handreiking tenderkostenvergoeding’ en de betere naleving van het clusterverbod.  Andere punten die onder andere door de vertegenwoordigers van CUMELA Nederland naar voren zijn gebracht zijn een juiste toepassing van de UAV/UAV-gc contractvoorwaarden, en een juiste toepassing van bij voorbeeld EMVI criteria.

Ook de tegenwoordig populaire aanbestedingen volgens SROI verdient aandacht volgens de vertegenwoordigers van CUMELA Nederland. Vooral omdat de cumela-ondernemers vaak opdrachten verwerven met een hoge materieelinzet en een relatief lage loonsom. Het is dan moeilijk om voor een substantieel deel van de kosten personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Mede omdat het door een ernstig en toenemend tekort aan vakbekwame arbeidskrachten al moeilijk is om het grondwerk goed te organiseren.