Miljoenenschade door GPS diefstallen

In het hele land zijn de afgelopen weken GPS ontvangers en soms ook de bijbehorende schermen gestolen op cumelabedrijven. Bij CUMELA Nederland staat de teller inmiddels op 20 tot 25 bedrijven waarvan bekend is dat apparatuur is weggehaald. Met een schade die inclusief vervolgschade ruim boven de miljoen euro ligt.

 

 

  • Bol JD (Medium).jpg

    De systemen van John Deere lijken bij de bende favoriet te zijn, maar er wordt ook apparatuur van andere merken gestolen.

 

Afgelopen week was de provincie Gelderland aan de beurt waar op zeker vier bedrijven apparatuur voor het uivoeren van precisielandbouw werd ontvreemd. Op 1 bedrijf bedroeg de schade alleen aan weggenomen apparatuur al meer dan 100.000 euro.

De diefstallen hebben inmiddels geleid tot Kamervragen om meer aandacht bij de politie te krijgen voor deze toenemende vorm van criminaliteit. Minister Grapperhaus heeft daarop toegezegd het probleem meer prioriteit te geven. Een probleem lijkt te zijn dat de politie die niet landelijk registreert en daardoor niet in de gaten heeft hoe groot het probleem is.

Deze week hebben Gerwin Otten namens CUMELA Nederland en Marcel Elferink namens CUMELA Verzekeringen overleg gehad met Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Otten: “Een goed gesprek dat direct tot resultaat heeft geleid. Ze hebben het probleem inmiddels aangekaart bij de verschillende regio’s en het krijgt een hogere prioriteit zodat er sneller wordt gereageerd bij meldingen. Tegelijk worden alle meldingen nu via stippen in kaart gebracht om de samenhang zichtbaar te maken en worden alle dossiers gekoppeld.  Op deze manier is het overal veel duidelijker wat de omvang is.” 

Een andere afspraak die namens CUMELA Nederland is gemaakt, is dat ook alle meldingen vanuit de organisatie worden verwerkt in het systeem. “Iedereen moet bij diefstal eerst de politie inschakelen, maar wij horen het ook graag. Dan kunnen wij het ook melden en worden alle meldingen in elk geval bij elkaar gebracht. Bedrijven kunnen daarvoor het beste eerst contact opnemen met de eigen bedrijfsadviseur of met de CUMELA Ondernemerslijn.”

Twee diefstallen in een nacht

De aanleiding voor het gesprek met CCV was een nieuwe diefstal in Gelderland waarbij in één nacht apparatuur op twee bedrijven werd gestolen. In beide gevallen werd ’s nachts het terrein betreden en de apparatuur van de trekkers gehaald. Waarbij bij een bedrijf deze in een afgesloten schuur stonden maar waar een deur werd geforceerd. De twee bedrijven zijn de volgende in een reeks die een paar weken geleden begon in Zeeland. Daar werden de eerste meldingen gedaan, waarna de bende zich via West-Brabant naar het Noorden leek te verplaatsen. Daar werd daarna bij een aantal bedrijven apparatuur ontvreemd. Inmiddels zijn ze dus afgezakt naar het Oosten en midden om daar hun buit te verzamelen.

Opgeteld gaat het alleen al om meer dan 50 systemen waarvan nu bij CUMELA Nederland bekend is dat ze in 2019 zijn ontvreemd. Dit leidt tot een directe schade aan gestolen apparatuur tussen de 500.000 en 750.000 euro. Marcel Elferink die voor CUMELA Nederland de cijfers verzameld schat dat de schade sinds 2017 al op 1,5 tot miljoen euro ligt. “En dan hebben we nog lang niet alle cijfers, want we weten niet exact hoeveel schade er is gemeld bij andere verzekeraars.”

De schadebedragen zijn nog zonder de gevolgschade van de bedrijven doordat ze sommige werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld omdat er geen markeur meer op de zaaimachine aanwezig is. Een extra groot probleem nu fabrikanten als John Deere geen nieuwe op korte termijn kunnen leveren. Het gevolg is dat werkzaamheden stilliggen of door anderen uitgevoerd moeten worden. De dieven lijken te weten dat vooral in het voorjaar de systemen veel gebruikt worden, want opvallend genoeg vinden de diefstallen vooral in het voorjaar plaats als machines dag en nacht met deze apparatuur aan het werk zijn en vaak op de trekker blijven zitten.

Verzekeringspolis controleren

De toenemende schade met deze systemen betekent dat ook verzekeringsmaatschappijen kritischer zullen worden verwacht Elferink. “Het begint ook voor verzekeraars een grotere schadepost te worden en dat betekent dat ze scherper vast gaan houden aan de  polis en voorwaarden. Het is daarom belangrijk om als bedrijf goed controleren of al uw apparatuur is meeverzekerd en onder welke condities. Vooral omdat het vaak om zaken gaat die als optie of soms later zijn aangeschaft.  Controleer uw polissen of vraag het na bij je verzekeringsadviseur.”

Om de kans op diefstal zoveel mogelijk te beperken adviseert Elferink de volgende tips in acht te nemen:

  • Stal werktuigen zoveel mogelijk in afgesloten ruimtes of op afgesloten terrein.
  • Maak gebruik van bouwplaats beveiliging of organiseer videobewaking op afstand.
  • Haal (indien mogelijk) GPS-systemen van de werktuigen en berg ze veilig op! Liefst in een ruimte met inbraakalarm.
  • Installeer een inbraakalarmsysteem om dieven af te schrikken.
  • Zorg voor goede verlichting op het terrein met bewegingsmelders en camera’s om de kans op ontdekking te vergroten.

 

Verdachte situaties melden
Om de kans op opsporing te vergroten adviseert en verzoekt Otten bedrijven om verdachte situaties altijd te melden. “De politie kan al die gegevens combineren en daar wellicht een patroon in ontdekken.”

 Signaleer je verdacht gedrag of ben je getuige van een inbraak of diefstal? Bij spoed, heterdaad of levensbedreigende situaties: bel 112. Niet spoedeisende zaken kun je melden via telefoonnummer 0900-8844 of aan de balie van een politiebureau. Liever anoniem blijven? Gebruik dan Meld Misdaad Anoniem

Camera aanmelden

Bedrijven die op hun terrein een camera hebben roept Otten op om dit te melden bij de politie. Daarvoor kun je de bedrijfscamera’s melden via https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=1c8065c2-1bb9-4fcb-8325-b103aafe832e   Wie zijn camera aanmeld, geeft de politie toestemming om bij verdachte situaties in de omgeving via jou camera mee te kijken. Dit vergroot de kans op opsporing.