Miljoenen injectie voor praktijkleren

Vanaf het schooljaar 2019-2020 komt er 10,6 miljoen euro extra beschikbaar voor leerbanen, bbl-plekken, in de landbouw, horeca en recreatie. Dit houdt ook in dat de subsidie voor praktijkleren agrarisch loonwerk verhoogd wordt. Met de verhoging voldoet Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de motie Heerma die eerder dit jaar door de Tweede Kamer werd aangenomen. De motie komt voort uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).    

Er komt over een periode van vijf jaar 10,6 miljoen extra beschikbaar voor het praktijkleren. Dit komt bovenop de subsidie die al bestaat voor het aanbieden van leerplekken. Om in aanmerking te komen voor de subsidie hanteert de minister de indeling op basis van codes van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Leerbedrijven waarvan de hoofdactiviteit een SBI-code heeft die voorkomt in het gepubliceerde overzicht, kunnen in aanmerking komen voor de extra subsidie praktijkleren. 
 
Kleine tegemoetkoming
 
Voor de cumelasector is vooral de SBI-code 0161 van belang, omdat hier veel bedrijven onder vallen die Agrarisch Loonwerk verrichten. Andere sectoren die een beroep kunnen doen op de subsidie zijn de horeca en recreatie. Het is een kleine tegemoetkoming voor de sectoren waar de vraag naar werk onregelmatig over het jaar verdeeld is. De verhoging hangt samen met de motie Heerma dat er meer geld moet komen om de leercultuur in het MKB te ondersteunen. Deze werd dit voorjaar door de Tweede Kamer aangenomen bij de behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans. Voor die tijd voerden de verschillende branches actie omdat de WAB te weinig rekening hield met seizoenswerk. 
 
Voor alle duidelijkheid: de hogere subsidie geldt pas vanaf schooljaar 2019-2020 en alleen voor de bedrijven waarvan de hoofdactiviteit een specifieke SBI-code heeft zoals 0161. "Zodra er meer bekend is over het bedrag van de extra subsidie en de overige voorwaarden melden we dat meteen", zegt Dick Klop, beleidsadviseur onderwijs bij CUMELA Nederland.