Mestsector start gedragscode KeurMest

De gezamenlijke mestsector heeft vrijdag de gedragscode KeurMest in gebruik genomen. Bedrijven die deze code ondertekenen, zoals veehouders, eindgebruikers (bijv. akkerbouwers, mestverwerkers), transporteurs en  loonwerkers geven daarmee aan dat zij volgens de regels mest produceren, transporteren, aanwenden en/of verwerken.

 

De ondertekening van KeurMest is vrijwillig, maar richting de toekomst toe niet vrijblijvend. Het is de eerste stap richting een gecertificeerde keten, onderdeel van het actieplan ‘Samen werken in een eerlijke keten’, waarin LTO Nederland, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), CUMELA Nederland , Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank participeren. De varkenshouderij volgt een parallel en equivalent spoor, en heeft gedragscode van KeurMest ingebed in KKS Holland Varken.

“De samenleving rekent op gezonde voeding, geproduceerd op een duurzame manier waarbij rekening wordt gehouden met mens, dier en omgeving. Belangrijk onderdeel daarbij is het zorgvuldig omgaan met mest”, zei Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit bij LTO Nederland, bij de presentatie van de gedragscode tijdens de ATH in Biddinghuizen. “De sector streeft naar een transparante mestketen waar alle schakels hun verantwoordelijkheid nemen en werken aan een positief imago. De sector werkt hiermee aan een eerlijke mestketen.”

Met de gedragscode verklaren ondernemers dat zij verantwoordelijkheid nemen voor acties die binnen hun directe invloedssfeer liggen, en de mogelijkheid bieden om andere partijen aan te spreken die buiten hun directe invloedssfeer liggen. Ondertekenaars van de gedragscode worden opgenomen in een register, dat voor alle schakels in de mestketen open staat en inzichtelijk is. Bedrijven hebben daarmee meer zekerheid en bouwen vertrouwen op met die bedrijven die de gedragscode hebben ondertekend.

Van Dongen: "Dit systeem is echt een eerste stap om het bewustzijn op gang te brengen. Op deze manier willen we de cultuuromslag op gang brengen. Het gaat uiteindelijk niet om het ondertekenen van de gedragscode, maar het gaat erom hoe mensen met mest omgaan. Het moet normaal worden dat mensen elkaar er op aanspreken dat er volgens de regels moet worden gewerkt."

Ondernemers kunnen de gedragscode ondertekenen op de website www.keurmest.nl. De ondertekening is gebruiksvriendelijk opgezet, en kan worden gedaan via een koppeling met eHerkenning en eenmalige iDEAL-betaling.