Meer moeilijk te vervullen vacatures

Ook in het loonwerk en het grondverzet nemen het aantal moeilijk te vervullen vacatures toe. Dit concludeert het UWV in een nieuwe studie naar de arbeidsmarkt.  Werkgevers hebben steeds meer moeite om goed opgeleide chauffeurs, machinisten of uitvoerders te vinden.

 

Het UWV heeft recent op een rij gezet in welke beroepen veel moeilijk te vervullen vacatures voorkomen. Een paar jaar geleden was dat alleen in de techniek en de ict het geval. Nu groeit het aantal werkgevers dat moeite heeft om alle vacatures te vervullen. Daarbij gaat het om werknemers op alle niveaus. Van grondwerkers tot hoogopgeleide ingenieurs.

Als gevolg van het personeelstekort meldt inmiddels één op de vijf werkgevers dat het werk soms stagneert omdat er een tekort is aan personeel. Toch is de spanning op de arbeidsmarkt nog niet zo groot als tien jaar geleden. Toen meldde nog een veel groter aantal werkgevers dat er een tekort was aan personeel. 

Een deel van het probleem wordt ook veroorzaakt doordat er vooral een tekort is aan vakmensen. Van stratenmakers tot uitvoerders en werkvoorbereiders die direct aan de slag kunnen. Een bijkomend probleem is dat ook in de toeleverende bedrijven er problemen ontstaan. Zo is er een flink tekort aan monteurs die machines kunnen en willen onderhouden.

Voor de cumelasector speelt vooral het probleem aan chauffeurs en machinisten. Doordat voor veel werkzaamheden inmiddels werknemers op mbo-niveau wordt gevraagd, neemt ook de concurrentie om personeel toe, constateert het UWV.  Tegelijk groeit in de groen- en cultuurtechniek de werkgelegenheid door een inhaalslag bij infrastructurele projecten en projecten om groen in te zetten tegen klimaatverandering.  Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat overal werkgevers problemen hebben om nieuw personeel te vinden.  Vooral omdat ook in aanpalende beroepen zoals bij de hoveniers, maar ook andere landbouwsectoren waar personeel actief is, het tekort groeit.