"Meer evenwicht en zakelijkheid nodig in waterschap"

Dick Klok maakt zich sterk voor een beter evenwicht in het bestuur van het waterschap. "Ook is er meer zakelijkheid nodig." Dit om, zoals hij het omschrijft, het ambtelijk gehalte weer in balans te brengen. Hij ziet het nu op een aantal onderwerpen de verkeerde kant op gaan en het helpt dan niet dat er bijna geen vertegenwoordigers vanuit het buitengebied meepraten. Voor hem de reden om, ondanks dat hij richting de zeventig jaar gaat, zich verkiesbaar te stellen voor het waterschap. Sowieso raadt hij ondernemers aan om in besturen te gaan. "Waarom zou een schoolmeester dat wel kunnen en een ondernemer niet."

  • klok3.jpg

    Dick Klok kan met voorkeurstemmen in het dagelijks bestuur terechtkomen

Klok gaf 35 jaar leiding aan zijn eigen bedrijven. Een actief in de cultuutechnische werken (Dick Klok Cultuurtechniek BV), de ander in de mechanisatie (Dick Klok Mechanisatie). Die bedrijven zijn overgegaan in de handen van zijn zoons, de jongste en de oudste. De middelste zoon nam een aannemerij (P. Vis bv.) over. Daardoor kan Klok putten uit zijn eigen ervaring, maar blijft hij via zijn zoons ook op de hoogte van de zaken die nu spelen. Als extra bagage kan hij ook nog terugvallen op zijn ervaringen die hij opdeed in de tien jaar dat hij actief was in de gemeente politiek.

Vroeger bermen maaien

Hij noemt meteen een heel concreet voorbeeld waar verbetering nodig is. "Het maaibeleid voor de bermen is niet goed. Bestekken beginnen te laat, waardoor er al veel onkruid staat. Daardoor zijn er meer middelen nodig om onkruid te bestrijden en dat willen we juist niet. Door vroeg te maaien voorkomen we dat het onkruid in het zaad komt en zijn er minder middelen nodig. Dit is ook nog eens beter voor de biodiversiteit."

Een ander concreet punt wat hij graag anders zou zien is dat het waterschap bij de keus voor een partij, bij het invullen van een bestek, ook rekening houdt met duurzaamheid. "Nu gaan ze vaak voor het goedkoopst, ondanks de eisen die terecht gesteld worden. Dat betekent vaak dat een ondernemers van vijftig kilometer verderop hierheen komt en de ondernemers uit mijn woonplaats vijftig kilometer verderop gaat werken. Ze komen elkaar 's ochtends bij de brug letterlijk tegen." Iets wat ook niet goed is voor de verkeerstromen.

Beheer van de wegen van de hand doen

In het geval van het waterschap Hollandse Delta levert dit meteen een probleem op, omdat het waterschap ook de wegen in de regio beheert. "De doelstelling is om dit uit handen te geven aan de gemeente. Zij menen dat de gemeente beter uitgerust is voor wegenbeheer." Klok vraagt zich echter af of dat zo is. "Ik heb bij een gemeente gewerkt met 80.000 inwoners en een groot buitengebied, maar daar ontbrak de kennis over het buitengebied."

Het gebrek aan kennis over het buitengebied schrijft de voormalig ondernemer toe aan een groeiend ambtelijk gehalte. Iets wat hij als een negatieve ontwikkeling ziet. "Toen er in onze regio vanuit de agrarische sector geen belangstelling was, besloot ik, ondanks dat ik richting de zeventig jaar ga, mij verkiesbaar te stellen. Voor de lijst CDA ben ik een van de twee agrariërs die op de lijst staat."

Veiligheid of natuur?

"Goed en veilig water is voor deze in het zuidwesten van Nederland gelegen Delta en voor heel Nederland van groot belang voor mens, dier en economie." Uiteindelijk is veiligheid het belangrijkste. Klok groeide op in het gebied waar de watersnoodramp van 1953 grote gevolgen had en is daar ook mee opgegroeid. Hij weet daardoor heel goed dat veiligheid voorop staat. "Omdat er nu veel meer bebouwing is dan in 1953 zou een ramp nu nog veel grotere gevolgen hebben. Doordat de zeespiegel stijgt is dit een onderwerp wat aandacht vraagt."

Aan de andere kant is er de groeiende behoefte aan zoet water. "De verzilting komt nu al tot Gouda." Dat de belangen voor veel partijen groot zijn blijkt wel uit wat Klok daarna zegt. Zo is de Rotterdamse haven afhankelijk van de voorziening uit de rivieren. "Wanneer het water te zout zou worden heeft dat gevolgen voor de Rotterdamse haven en dan kan directe gevolgen hebben voor de economie. Maar ook de agrarische sector en andere partijen ondervinden daar schade van." Een belangrijk punt voor hem is dat de natuur niet de overhand neemt ten koste van de veiligheid. Het is de reden waarom het waterschap in zijn ogen een eigen organisatie moet blijven. "Veiligheid moet voorop blijven staan en niet in het gedrang komen door andere belangen."

Iemand die het gebied kent

Klok staat op plaats veertien voor Lijst 2 CDA. Wat inhoudt dat zijn kans om het bestuur van het waterschap te komen afhangt van voorkeursstemmen. "Stem op mij als je iemand wil die het buitengebied en de mensen goed kent. Ik heb veel ervaring met de werkzaamheden en via mijn werk bij de gemeente ervaring in de politiek. " Wanneer hij een plaats weet te bemachtigen in het waterschap hoopt Klok een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de samenwerking met andere waterschappen, het bedrijfsleven en overheden.  

Sowieso is hij van mening dat iedereen zijn stem moet gaan uitbrengen. "En anders heb je ook geen recht van spreken als daarna zaken gebeuren waar je het niet mee eens bent." Iets anders wat Klok van het hart moet is dat hij iedereen die minder actief is binnen het bedrijf aanmoedigt om in een bestuur te gaan. "Ze hebben de kennis en de tijd om mee te praten." Hij pleit daar mede voor omdat hij hoopt op meer evenwicht en meer zakelijkheid in de diverse besturen: gemeenteraad, waterschap en provincie. "Nu is het evenwicht weg. Waarom zou een schoolmeester dat wel kunnen en een (voormalig) ondernemer niet."          

Op wie kan er 20 maart gestemd worden? 

De waterschappen zijn een belangrijke werkgever van de cumelasector. Tegelijkertijd bestaat er een grote kloof tussen ondernemers en de waterschappen. Om die kloof te dichten worden er onder meer steeds meer marktdagen gehouden. Op 20 maart kan iedereen zijn stem uitbrengen op de provinciale staten, eveneens belangrijk voor de sector, maar ook iemand kiezen voor het dagelijks bestuur in het waterschap. Ondernemers die zich verkiesbaar stelden zijn:

  • Cindy Schilder- Harte (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) op plaats zes natuurlijk BBW
  • Jaco Gerristen, (waterschap Rijn en IJssel) op plaats zes voor de VVD
  • Jacco Fluks (waterschap Hunze en Aa's) op plaats drie voor de VVD
  • Astrid Verweij (waterschap Amstel, Gooi en Vecht) op de tweede plaats voor het CDA
  • Dick Klok (waterschap Hollandse Delta) op de veertiende plaats voor het CDA