Meedenkende loonspuiters gezocht

De Wageningen Universiteit zoekt voor een groot Europees onderzoek loonspuiters die mee willen denken over de onkruidbestrijding. Ze willen vooral vanuit de praktijk horen welke mogelijkheden zij zien voor alternatieve methoden. Mede als antwoord op de druk om het gebruik van herbiciden te verlagen.

 

Het onderzoek naar alternatieve methoden om onkruid te bestrijden is opgezet omdat het onderzoek merkt dat er een enorme druk staat op het gebruik van herbiciden. Enerzijds door toenemende resistenties en het afnemen van het middelenpakket en anderzijds door de maatschappelijke druk om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. In het project wordt gezocht naar praktische en haalbare oplossingen. Om dat te garanderen willen de Nederlandse onderzoekers graag in contact komen met loonwerkers die de onkruidbestrijding in mais uitvoeren. Ze willen graag een gesprek over alternatieve methoden en welke problemen dat oplevert.

De onderzoekers willen met een aantal bedrijven een gesprek voeren van ongeveer een uur om zaken te toetsen en om mogelijk onderzoek goed aan te laten sluiten bij de praktijk. Wie daar wat tijd voor vrij wil maken, kan zich melden bij Marleen Riemens van de Wageningen Universiteit via onkruidonderzoek@wur.nl . Een mailtje sturen is voldoende, daarna krijgt u vanzelf bericht. Uiteraard worden alle antwoorden vertrouwelijk behandeld. Aan het eind van het onderzoek krijgt iedere deelnemer ook de uitkomsten van het onderzoek.