Maximum snelheid wellicht eerder omhoog

De maximum snelheid van tractoren gaat wellicht nog voor de invoering van de kentekenplicht omhoog. Tijdens het kamerdebat over de invoering van het trekkerrijbewijs en eventuele kentekening deed minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de toezegging om te onderzoeken of hiervoor mogelijkheden zijn. Het verzoek hiertoe kwam van het CDA en de VVD.

Het verhogen van de toegestane maximum snelheid voor tractoren is van belang om ruimte te creeren op provinciale en andere doorgaande wegen. Nu worden deze regelmatig voor landbouwverkeer gesloten omdat tractoren officieel niet harder mogen dan 25 km per uur.

De suggestie van de VVD om de eerder aangenomen motie voor kentekening niet uit te voeren vanwege de hoge kosten wees Schultz Van Haegen van de hand. Ze verklaarde best af en toe ondeugend te willen zijn en tegen de wens van de kamer in te willen gaan, maar dat ze dat gedrag liever bewaarde voor andere in haar ogen belangrijkere kwesties. Het is volgens de minister aan de kamer om over invoering van het kenteken te beslissen als het voorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

In het kamerdebat leek een ruime meerderheid voor de invoering van het trekkerrijbewijs te bestaan. Volgende week dinsdag wordt hierover gestemd. Als het voorstel wordt aangenomen, zal waarschijnlijk vanaf 2015 het T-rijbewijs verplicht zijn. Voor de kentekenplicht is het streven om dit vanaf 1 januari 2017 in te voeren. Op verzoek van de heer De Rouwe van het CDA gaat de minister in overleg met de buurlanden om te komen tot een wederzijdse erkenning  van het rijbewijs.