Mais telen in 2019

De kans is groot dat de maisteelt in 2019 aan strengere normen moet voldoen. Met een groenbemester die voor 1 oktober gezaaid moet zijn en vanaf 2021 wellicht de verplichting om rijenbemesting met drijfmest toe te passen. Beide nieuwe verplichtingen worden besproken tijdens de voorjaarsbijeenkomst van Grondig boeren met mais in Marwijksoord.

  • ruitzaai mais.jpg

    Afgelopen seizoen is ook bekeken of ruitzaai een optie is om mest beter te benutten.

De nieuwe teeltmaatregelen komen voort uit het zesde nitraatactieplan dat momenteel in Brussel ligt ter beoordeling. Goedkeuring is nodig om voor Nederland de derogatie te kunnen behouden zodat er in Nederland ruimere bemestingsnormen kunnen blijven gelden.

Een maatregel die al volgend jaar moet ingaan is de aangescherpte eisen voor de teel van een groenbemester. In het nieuwe voorstel staat dat de groenbemester uiterlijk op 1 oktober gezaaid moet zijn. Dat betekent dat wie na 1 oktober de mais wil oogsten moet kiezen voor de onderzaai van een groenbemester in het voorjaar. Het alternatief is het gebruik van vroege rassen.

Op Proefboerderij Marwijksoord zijn het afgelopen jaar al proeven gedaan met de onderzaai van groenbemesters. Ook is hier en op een aantal satellietbedrijven al onderzoek gedaan naar het toedienen van drijfmest in de rij. Iets dat volgens de huidige voorstellen vanaf 2021 verplicht zou moeten worden.

Donderdagmiddag 8 februari is er een discussie en informatiemiddag op Proefboerderij Marwijksoord om de resultaten van het onderzoek te bespreken en te discussiëren over de beste oplossingen in de toekomst.

Iedereen die nu al na wil denken over de maisteelt van volgend jaar en misschien dit jaar al wat wil proberen is van harte welkom om mee te praten en kennis te vergaren.

 

Programma:

  • Welkom en korte introductie 
  • Resultaten maïsteeltsystemen 2012 – 2017
  • Resultaten Detaildemo’s/-proeven (ook bij satellietbedrijven): rassen, bemesting, grasonderzaai en onkruidbestrijding, grasonderzaai/ras/oogstmoment
  • Resultaten PPS Ruwvoer en bodem: update rondom ruitzaai 
  • Resultaten metingen waterschap
  • Interactieve discussie over groenbemester onderzaai of nazaai  (in het licht van het nieuwe actieprogramma)

Bent u aanwezig? Geef dit aan via onderstaande link! 

Aanmelding winterbijeenkomst Grondig Boeren met Mais