LTO gokt met kentekens

Voor Nederland dreigt een miljoenenboete door het uitblijven van regelgeving voor de APK-plicht voor snelle landbouwtrekkers. Ook dreigt de mogelijkheid dat Europa dwingend gaat voorschrijven hoe Nederland dit moet regelen. Dit zou kunnen betekenen dat alle landbouwtrekkers eerst moeten worden gekeurd voordat zij een kenteken krijgen. De kosten zouden dan vele miljoenen euro’s hoger worden.

  • Deutz met kenteken.JPG

    Als Nederland niet zelf de registratie van tractoren regelt kan Brussel dit gaan voorschrijven. Inclusief eigen regelgeving en wellicht verplichte keuring voor het afgeven van een kenteken.

In een artikel in de vandaag verschenen Grondig waarschuwt beleidsmedewerker Hero Dijkema van Cumela Nederland dat Europa de gang van zaken rond het kentekendossier zeer nauwgezet volgt. Dit blijkt volgens hem uit de formele in gebrekestelling die de Europese Commissie al op 19 juli jl. naar Nederland stuurde. Het gevolg is dat voor Nederland een miljoenboete dreigt als ze niet spoedig invulling geeft aan de volledige invoering van de APK-richtlijn.

De APK-richtlijn houdt in dat Nederland moet regelen dat landbouwtrekkers die harder kunnen dan 40 km per uur om de twee jaar gekeurd moeten worden. Om deze trekkers te kunnen herkennen is het volgens minister Schultz noodzakelijk om alle voertuigen van een kenteken te voorzien. Zonder kenteken is namelijk niet vast te stellen of een trekker harder kan dan 40 km per uur. Het wetsvoorstel hiertoe is verworpen door de Tweede Kamer met de opdracht een ander voorstel te ontwikkelen. De minister heeft inmiddels laten weten dat dit niet mogelijk is en dat ze vasthoudt aan het eerder ingediende voorstel. Het wachten is nu op het opnieuw indienen van het wetsontwerp.

Dijkema maakt zich grote zorgen dat het voorstel onder druk van onder ander LTO Nederland opnieuw afgewezen wordt. “LTO volhardt in de afwijzing en krijgt daarmee de Kamer mee. Maar daarmee loopt vooral de achterban van LTO Nederland grote risico’s. Wanneer Nederland het niet zelf regelt kan de Europese Commissie voorschrijven hoe de kentekening moet verlopen. Daarbij geeft ze dan ook aan hoe dat moet worden ingevoerd. De kans is groot dat dan niet meer volstaan kan worden met een administratieve registratie zoals minister Schultz van Haegen nu wil. In dat geval moet elke tractor technisch worden gekeurd. Dat zal voor ieder voertuig leiden tot een veelvoud van de dertig euro die het in het huidige voorstel kost. Niet alleen cumelabedrijven hebben daarvan een nadeel, ook alle boeren en tuinders worden met fors hogere kosten geconfronteerd. Wij roepen LTO Nederland en de fracties van VVD en CDA dan ook op om zich te beraden op hun standpunt. Beter en goedkoper dan dit zal het nooit meer worden.”