Loonwerk en groenvoorziening rekenen op verdere groei

Over 2018 rekenen de loonwerkers en degene actief in de groenvoorziening op meer vacatures en dus een verdere uitbreiding van het bedrijf. Dit blijkt uit het onderzoek Arbeidsmarkt 2018 van Colland. Voor het eerst is er ook onderscheid gemaakt tussen agrarisch loonwerk en cultuurtechnische werken. Hieruit wordt duidelijk dat de krimp in het agrarisch loonwerk ruimschoots wordt opgevangen door de cultuurtechnische bedrijven.

Loonwerkers en bedrijven in het groen hebben positieve verwachtingen voor 2018, nadat ook 2017 voor de meeste bedrijven goed uitpakte. Dat blijkt uit de toename in het aantal vacatures. Zo telde het loonwerk over 2017 1.940 vacatures, 460 voor agrarisch loonwerk en 1.480 bij de cultuurtechnische werken. Over 2018 neemt dat aantal naar verwachting toe tot 2.400. Daarbij komen er 130 banen bij in het agrarisch loonwerk, tegen 320 vacatures in het cultuurtechnische segment.

Ook in het groen gaat het goed. Daar werden in 2017 nog 790 vacatures geteld, maar in 2018 neemt dat aantal naar verwachting tot 960. Niet alleen wordt er meer personeel gevraagd, het aantal bedrijven neemt eveneens licht toe. Dat aantal groeide van 410 in 2015 naar 470 in 2017. 

Meer loonwerkers
Positieve cijfers zijn er eveneens voor het loonwerk met personeel op de loonlijst. Het aantal bedrijven wat hierin actief is steeg van 2.030 in 2015, naar 2.070 in 2017. Dit gaat echter over al het loonwerk. Het agrarisch loonwerk laat juist een stevige krimp zien. Dat aantal gaat terug van 1.120 naar 870. Een daling van 22%. De meeste loonwerkers gericht op de agrarische sector worden nog wel steeds in het oosten van het land gevonden. Dat de sectie loonwerk toch groeit is toe te schrijven aan de cultuurtechnische werken. Daar wordt ten opzichte van 2017 32% groei gezien en is het aantal bedrijven toegenomen tot 1.200 stuks.

De cijfers laten een duidelijke trend zien, waarbij de bedrijven steeds vaker afscheid nemen van het agrarisch loonwerk. Wat een logisch gevolg is van de verwachtingen in de sectoren. Zo blijkt meer dan 40% van de bedrijven in de cultuurtechniek over 2018 te rekenen op omzetgroei, tegen 26% van de bedrijven in de agrarische sector.