Loonbedrijven Groene Hart pakken samen bodem aan

Onder de naam "Bodemkracht" slaan vier loonwerkers uit het Groene Hart de handen in elkaar. Gebr. Van der Poel, Loonbedrijf J.M. van Vliet, HKA-Nieuwkoop en RVR Loonbedrijf willen samen meer kennis gaan vergaren over de bodem. Met behulp van een bodemadviseur denken de bedrijven beter meerwaarde te kunnen bieden aan agrarische klanten. 

De samenwerking tussen de loonbedrijven is geen overname of fusie, maar is wel bedoeld om de krachten te bundelen. Iets waar de vier bedrijven in geloven. Het houdt in dat ze verder zelfstandig blijven opereren in het Groene Hart. Tegelijk met de keus om intensiever samen te gaan werken werd besloten de bodem voorop te zetten.

Meer dan sporen voorkomen

Dat ze het serieus nemen blijkt uit de stap om de hulp in te roepen van een onafhankelijke bodemadviseur. Onder de naam "Bodemkracht" wordt vervolgens meer kennis opgedaan over de bodem en gedeeld bij de klanten.. Daarmee willen de bedrijven meer te weten komen dan hoe je geen diepe sporen moet rijden. "We kunnen samen met deze deskundige boeren helpen en adviseren over hoe om te gaan met de bodem. Wij denken dat er efficiënter met de bodem kan worden omgegaan en dat er meer af te halen valt", zegt Dammie van der  Poel, eigenaar van Gebr Van der Poel, tegen Agraaf.   

De bedrijven willen elkaar vooral helpen om het steeds kleiner wordend aantal klanten in het Groene Hart goed te blijven bedienen.stelt een enthousiaste Caorlien van Vliet van het gelijknamige loonbedrijf.  "De veehouders worstelen allemaal met dezelfde problemen. Wij willen ze daarbij helpen en goed advies geven hoe ze over vijf jaar ook nog kunnen boeren en voldoen aan de eisen die de maatschappij aan ze stelt. Bjjvoorbeeld door meer voer van eigen grond te gebruiken. Als dat lukt is het goed voor hen en voor ons."