Lever analyseresultaten PFAS in

Om zo snel mogelijk een hogere achtergrondnorm voor PFAS te kunnen bepalen komt maandag 4 november onder meer vanuit Cumela Nederland de oproep om analyseresultaten in te leveren. "Samen met andere brancheorganisaties proberen we zo snel mogelijk, zoveel mogelijk resultaten van monsters te verzamelen om afscheid te kunnen nemen van de detectiegrens van 0,1 microgram per kilogram grond", zegt Gerben Zijlstra, beleidsmedewerker Bodem bij Cumela Nederland. "Hou daarom Cumela.nl goed in de gaten."

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), maakte al voor de actiedag op 30 oktober bekend op zoek te gaan naar ruimere normen voor PFAS. Ook de achtergrondwaarde ziet ze als een belangrijke manier om tot werkbare regels te komen. Zo zijn er volgens Van Veldhoven inmiddels voldoende monsters beschikbaar om tot een aangepaste achtergrondnorm te komen. Dat levert voor ongeveer twintig procent van de te verplaatsen grond een oplossing.

Zijlstra zegt dat om dit te bereiken het noodzakelijk is om zoveel mogelijk resultaten van monsters in te gaan zamelen. "Daar beginnen we in de eerste week van november mee." Hij roept ondernemers al wel vast op de resultaten bij de hand te houden en zodra het kan ze zo snel mogelijk in te leveren. "Des te eerder kunnen we afscheid nemen van de 0,1 microgram per kilogram droge stof."

Ruimere normen
Naast deze maatregel wil Van Veldhoven versneld toe naar ruimere PFAS-normen. Ze heeft het RIVM gevraagd om op basis van de huidige metingen met spoed een tijdelijke landelijke achtergrondwaarde op te stellen. Grond die onder deze waarde blijft, zou dan vrij kunnen worden toegepast. Met deze aanpassing wil Van Veldhoven de grondverzetbedrijven en de bouw weer meer ruimte geven voor het verplaatsen van grond, zonder dat de gezondheid of het milieu in gevaar komt.

Voor de onderwatertoepassing, waar nu veel grond naar toe gaat, is nog onduidelijk waar de oplossing kan worden gevonden. Daarvoor beschikt het RIVM nog over te weinig data.

Daarmee komt er in elk geval sneller een nieuwe norm dan aangekondigd bij de instelling van het Tijdelijk handelingskader. De staatssecretaris heeft beloofd dat de nieuwe norm er uiterlijk 1 december is, maar dat ze er alles aan doet om deze sneller te hebben.