Langer uitrijden en groenbemester oogsten

Na lang aandringen heeft minister Carola Schouten afgelopen week besloten om de periode waarin mest mag worden uitgereden te verlengen. Op zand, löss en bouwland tot en met 15 september, op klei en veen mag grasland tot 30 september worden bemest. Ook is het nu toegestaan om groenbemesters die in het kader van de vergroening zijn gezaaid te oogsten.

 

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister een hele reeks maatregelen afgekondigd om de gevolgen van de droogte op te vangen.Naast de verlening van de uitrijperiode op grasland is die ook op bouwland verlengd. Daar mag tot en met 15 september mest worden uitgereden. Belangrijk is de verlenging van de uitrijdperiode, maar daarnaast zijn er nog een groot aantal andere maatregelen om de landbouw te helpen.

Een belangrijke maatregel is ook de aanpassing van de verplichting om op zand en löss direct na de oogst van snijmais een vanggewas te zaaien. De minister beseft dat dit weinig zinvol is, wanneer de grond kurkdroog is. Nu is de bepaling dat het vanggewas voor 18 september gezaaid moet zijn. Waarbij ze ervan uitgaat dat er dan wel voldoende regen is gevallen.

Verdroogde percelen waar het gras na de regen niet herstelt mogen nu ook nog in de maand september worden heringezaaid. Op zand en lössgrond mag het vernietigen tot 20 september en moet er uiterlijk 21 september nieuw gras zijn gezaaid. Op klei- en veengrond is dit respectievelijk 30 september en 1 oktober. Belangrijk is wel dat de eigenaar van gras op zand en löss, minimaal 7 dagen voor vernietiging dit meldt bij RVO. Bedrijven die derogatie hebben aangevraagd moeten er wel rekening mee houden dat ook in dit geval de stikstofgebruiksnorm met 50 kg per ha wordt gekort.

Opvallend is dat de minister in haar brief ook adviezen geeft voor de bemesting. Zij doet de aanbeveling om op grasland niet meer dan 15 m3 per ha uit te rijden als er wordt geweid en niet meer dan 30 m3 als het de bedoeling is om het perceel te maaien en in te kuilen.

Om het tekort aan ruwvoer dat wordt gevreesd te verkleinen krijgen telers die een vergroeningsgewas telen de mogelijkheid om dit te oogsten of te laten begrazen. Wel geldt daarbij dat het minimaal 8 weken moet blijven staan en dat de bodem voldoende bedekt is.

Uitgebreide informatie over de nieuwe regelingen is vanaf vandaag te vinden op de site van RVO. www.rvo.nl