Koningin Maxima opent Groene Mineralen Centrale

Koningin Maxima opende woensdag 4 september de eerste Nederlandse Groene Mineralen Centrale. Dat gebeurde door het opendraaien van een kraan waardoor er schoon water in een bassin stroomde, een bijproduct van het verder bewerken van de dunne fractie. De Centrale levert volgens Groot Zevert Vergisting een belangrijke bijdrage aan kringlooplandbouw door middel van het omzetten van dierlijke mest en restproducten van de voedselverwerkende industrie in onder meer kunstmestvervangers. 

In het Achterhoekse Beltrum, bij Groot Zevert Vergisting bv, staat de eerste Groene Mineralen Centrale van Nederland. Met de Centrale wordt het mogelijk om producten die overblijven na vergisting van dierlijke mest en restproducten van de voedselverwerkende industrie op te werken tot onder meer kunstmestvervangers. Met behulp van drie miljoen kuub biogas uit de biovergisting wordt ervoor gezorgd dat het proces energieneutraal draait, 

100.000 ton mest

De opening van de Centrale kreeg een koninklijk tintje dankzij de aanwezigheid van Koningin Maxima. Die opende de Centrale door een kraan open te draaien en kreeg daarna een rondleiding over het terrein en door de fabriek. Daar kreeg ze ook meer te horen over het scheidingsproces, wat ontwikkeld werd door Groot Zevert Vergisting, Wageningen University en Research, Nijhuis Industries en met hulp van overheden. De basis van het proces is de 100.000 ton mest en 35.000 ton organische reststoffen die jaarlijks aangevoerd worden vanuit bedrijven uit de regio. Na vergisting wordt het product wat overblijft, digestaat, verder opgewerkt in de Groene Mineralen Centrale. 

In de Centrale begint het proces door het scheiden van dikke en dunne fractie met behulp van een grote centrifuge, De dikke fractie ondergaat daarna nog verschillende bewerkingen en filtraties, waardoor deze omgezet kan worden in een organische bodemverbeteraar met een laag gehalte aan fosfaat en stikstof. Het tweede product wat zo ontstaat is een vaste, enkelvoudige fosfaatmeststof die ook als grondstof voor de kunstmestindustrie kan dienen. De bodemverbeteraar kan door akkerbouwers en veehouders ingezet worden, maar ook dienen als vervanger van veen in de potgrondproductie 

Concurrentie voor kunstmest

Ook de dunne fractie ondergaat na scheiding verschillende bewerkingen en filtraties. Dit levert onder meer het schone water op, wat uit de kraan stroomde toen Koningin Maxima de Centrale opende. Het tweede product is een vloeibare Groene Weide Meststof. De stikstof uit de Groene Weide Meststof kan, volgens Groot Zevert Vergisting, stikstofkunstmest volledig vervangen. Onder meer praktijkproeven uit 2018 worden aangevoerd als onderbouwing dat de Groene Weide Meststof zich kan meten met kunstmest. Om de meststof toe te dienen wordt gebruik gemaakt van een speciale zodenbemester die de meststof bij de wortels van het gewas brengt. 

Volgens de eigenaren van de Centrale bewijst deze dat kringlooplandbouw werkelijkheid kan worden, er een oplossing is voor het mestprobleem en dat er tegelijkertijd een bijdrage geleverd kan worden aan de regionale circulaire economie.