Kom naar de Groenbemesterdag

Voorkom oranje velden. Die oproep klonk al eerder vanuit Cumela. In Grondig 2 wordt daar nog eens uitgebreid op ingegaan. Een belangrijk aspect daarin is de omgang met de groenbemester. Hoe verklein je het vanggewas en kun je die het beste inwerken. Op 4 maart komt dit op de Groenbemesterdag uitgebreid aan bod. 

  • groenbemester.jpg

    Op 4 maart hoor je alles over het inwerken en verkleinen van groenbemester

Laat je informeren over het vanggewas, die oproep doet Brigitte Kroonen, van WUR Open Teelten Vredepeel. "De laatste stap in de teelt van een vanggewas of groenbemester is het verwerken en inwerken van een vanggewas of groenbemester." Hoe doe je dat dan en voor welke methode kies je? "Er is dit jaar extra aandacht voor het klein krijgen van het vanggewas na maïs en dan met name de grasvanggewassen. Het thema van de dag is dan ook: 'Klein krijgen'. "Dat is een direct gevolg van de discussie die ontstaan is over oranje velden en de oproep om dit komend jaar zoveel mogelijk te voorkomen.

Andere zaken die spelen als het gaat over groenbemester zijn het mineralenmanagement en de organische stofvoorziening. Ook de structuur van de bodem komt aan bod. Meld je hier aan.