Informatieplicht energiebesparing treft kleine groep

Voor 1 juli moeten de bedrijven de bedrijven die werken met de Erkende Maatregelen energiebesparing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doorgeven wat de status is van de maatregelen die ze toepassen. De bedrijven uit de cumelasector vallen hierbij onder de agrarische sector. Het is een verplichting voor alle bedrijven onder het activiteitenbesluit, behalve wanneer een bedrijf een omgevingsvergunning milieu heeft of wanneer het jaarlijks energieverbruik lager is dan 50.000 kWh én 25.000 m3 aardgasequivalent.

Wanneer geldt de informatieplicht Erkende Maatregelen energiebesparing? Het is iets waar sinds 1 mei veel over gesproken wordt. Toen vond de laatste aanpassing het Activiteitenbesluit plaats. Hierin is de verplichting opgenomen waardoor bedrijven vóór 1 juli 2019 moeten aangeven wat de status is van het toepassen van de Erkende Maatregelen. 

Hoog energieverbruik
De bedrijven die verplicht zijn om deze rapportage in te dienen zijn degene waar het jaarlijks energieverbruik hoger is dan 50.000 kWh én 25.000 m3 aardgasequivalent. "Het jaarlijks energieverbruik betreft niet alleen stroom en gas maar ook bijvoorbeeld diesel of LPG die u gebruikt om uw werkplaats te verwarmen. Eén liter diesel staat bijvoorbeeld voor 1,13 m3 aardgasequivalenten, waardoor het verbruik van 22.124 liter diesel op jaarbasis betekent dat de informatieplicht van toepassing is", legt Tom Luttikhold uit, juridisch adviseur omgevingsrecht bij CUMELA Advies. "Het gaat hierbij specifiek om verbruik van diesel of andere brandstoffen in stookinstallaties of andere vastopgestelde installaties. Het verbruik van brandstoffen door transportmiddelen of zelfrijdende machines valt hier niet onder. Er bestaat wel een uitzondering voor de bedrijven met een groot energieverbruik. "Heeft uw bedrijf een omgevingsvergunning milieu, omdat u bijvoorbeeld afvalstoffen accepteert? Dan is deze verplichting niet voor u van toepassing. In dat geval moet energiebesparing als voorschrift in de omgevingsvergunning zijn opgenomen." 

De rapportage moet via het RVO worden ingediend. Luttikhold: "Hiervoor moet het eLoket van RVO worden gebruikt. Na het inloggen met eHerkenning voor bedrijven, wordt eerst een aantal vragen gesteld over de omvang van het bedrijf, de aanwezige bedrijfsgebouwen en installaties en het energieverbruik. Vervolgens kan de lijst met maatregelen worden geselecteerd en per maatregel worden aangegeven of deze van toepassing is, of de maatregelen is uitgevoerd of wat de planning is voor het uitvoeren van de maatregel. De maatregelen hebben met name betrekking op verlichting van het buitenterrein en gebouwen, isoleren van gebouwen en leidingen, stookinstallaties en het ventileren van gebouwen."

Controle
De ingediende rapportage wordt door RVO en de omgevingsdienst gecontroleerd. "Onze verwachting is dat de uitkomsten van het rapport bij reguliere handhavingsbezoeken ter sprake komen. Vanuit het Activiteitenbesluit geldt daarnaast de verplichting om elke vier jaar de rapportage te actualiseren."

Over de achtergrond van de regeling zegt Luttikhold. "Sinds december 2015 zijn zogenaamde Erkende Maatregelen voor een 19-tal branches beschreven. Van deze maatregelen wordt verwacht dat ze voor elk bedrijf in die betreffende branche binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. De maatregelen houden rekening met bepaalde technische en/of organisatorische voorwaarden van de specifieke situatie. De cumelabedrijven worden in dit geval onder de agrarische sector gevoegd, SBI-codes 1.11 tot en met 1.64."

De basis voor de regeling is het Activiteitenbesluit uit 2008. Die maakte het voor bedrijven verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen, die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. "Deze verplichting bleek te veel onduidelijkheden te bevatten en ook voor gemeenten en omgevingsdiensten bleek het niet makkelijk om dit te controleren en te handhaven", zegt de juridisch adviseur over het besluit. "Daarnaast is vanuit de politiek steeds meer aandacht voor het verminderen van het energieverbruik in het kader van de Europese doelstellingen om de uitstoot van CO2 terug te dringen en de aanstaande Klimaatwet die in Nederland wordt voorbereid."

Mochten bedrijven toch nog vragen hebben over de regeling of twijfelen of de informatieplicht wel of niet voor ze geldt dan raadt Luttikhold ze aan om contact op te nemen met de CUMELA ondernemerslijn, via telefoon 033-2474999 of via ondernemerslijn@cumela.nl