Illegaal grond storten in top-3 van ILT

Het illegaal storten van verontreinigde grond staat nog net in de top-3 die de Inspectie van de Leefomgeving en Transport (ILT) samenstelde. Op een staat milieuschade bij grondboringen en op twee het mengen van verontreinigde grond met schone grond. Het zijn meteen zaken die prioriteit gaan krijgen in de handhaving, welke ook nog eens gaat toenemen. Iets wat mede blijkt uit de aankondiging dat het ILT op zoek gaat naar 150 nieuwe inspecteurs.  

De aanpak van schadelijk werkzaamheden behoort tot de belangrijkste aandachtspunten van het ILT. Om dit goed te kunnen doen stelden experts vanuit de overheid en het bedrijfsleven een lijst samen met de impact van honderden bodemwerkzaamheden. Hierbij werd gekeken naar effect op het milieu, de gezondheid en economie. 

Bewuste overtredingen

De experts concludeerden ook nog eens dat van de twintig meest ongewenste gebeurtenissen bij bodemwerkzaamheden er bij een derde van de gevallen de regels bewust niet opgevolgd worden. Het resulteerde in een top-3 van aandachtspunten. Op een staat milieuschade bij grondboringen, gevolgd door het opmengen van vervuilde grond met schone grond en op drie staat de illegale stort van verontreinigde grond. 

Dat het storten van grond in de top-3 staat houdt in dat het ook prioriteit gaat krijgen in de handhaving. Die gaat uitgevoerd worden in samenspraak met partners daarin, waaronder omgevingsdiensten, provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie. 

Extra controles

Ondertussen gaat het ILT op zoek naar 150 nieuwe inspecteurs. Dit najaar start een wervingscampagne daarvoor. "Met de extra capaciteit kunnen we al in 2019 meer handhaven op het gebied van bijvoorbeeld bodem, grond en oppervlaktewater en duurzame warmtepompen."

CUMELA Nederland geeft aan dat adequate handhaving kan helpen om misstanden in grond tegen te gaan. Tegelijkertijd meldt de brancheorganisatie dat de wet- en regelgeving complex is. "Dat wordt ook in het rapport van het ILT geconcludeerd", zegt Gerben Zijlstra, beleidsmedewerker bodem bij CUMELA Nederland. "Juist daarom nemen we al sinds 2009 een actieve rol in bij het adviseren van onze leden over de omgang met grond en bagger."