Hoge bieten aangepast rooien

Door de extreme groeiomstandigheden zijn veel bieten dit jaar hoog boven de grond gegroeid constateert het IRS. Ook is het aandeel bieten dat meer horizontaal gegroeid is hoog. Het suikerinstituut adviseert om op deze percelen langzamer en extra precies te rooien.

 

Voor de man op de rooier betekent de afwijkende groei dat het per perceel kijken is, wat de beste rooistrategie is. Een onregelmatig gewas betekent volgens het IRS in elk geval een aangepaste en lagere rijsnelheid. Ook om te voorkomen dat hoog gegroeide bieten door de snelheid worden omgeduwd. Daarvoor moet er ook extra aandacht zijn voor de instelling van de ontbladeraar. Staat deze te laag, dan wordt de biet aangetikt en kan daardoor omvallen. Hetzelfde kan gebeuren door een bot kopmes. Hou dat dus in de gaten stelt het IRS.  Door langzamer te rijden lukt het ook beter om de bieten goed te ontbladeren en met de scalpeur net de juiste hoeveelheid van de bladpruik af te snijden.

Bij horizontaal gegroeide bieten zijn bietverliezen en het achterblijven van bladresten niet te voorkomen weet ook het IRS. Maar verliezen zijn tot een minimum te beperken door langzamer te rijden. Denk daarbij ook aan de druk op de taster. Is deze te hoog, dan bestaat de kans bieten hierdoor afbreken of opzijschuiven. 

Beperk reiniging

Dankzij de mooie omstandigheden komen de bieten momenteel met weinig aanhangende grond in de rooier. Het IRS constateert dat er nogal eens onnodig intensief wordt gereinigd waardoor er te veel puntbreukverlies is. In dat geval sneeuwt het onder de machine, een signaal dat het wat minder kan. Een vuistregel is dat 90 procent van de bieten een breukvlak heeft dat kleiner is dan 2 cm. De andere 10 procent mag een breukvlak hebben van maximaal 4 cm.