Grote bedrijven betalen rekeningen steeds later

Grote bedrijven nemen steeds meer tijd om MKB-leveranciers te betalen en dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat). Zij wil daarom de wettelijke betaaltermijn voor deze bedrijven verlagen van zestig naar dertig dagen. De overheid moet zelf al wel binnen dertig dagen betalen.

"Ik ben het met MKB-ondernemers eens als ze vinden dat ze sneller geld moeten krijgen voor geleverde producten en diensten", zei Keijzer tijdens het Algemeen Overleg Ondernemen &  Bedrijfsfinanciering. "Als blijkt dat grote bedrijven de huidige maximale termijn van zestig dagen in toenemende mate als norm hanteren, pas ik de wettelijke betalingstermijn aan naar dertig dagen."

Zestigdagennorm
Keijzer verwijst hier naar de initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer uit 2017 die grote bedrijven toestaat om richting de MKB een termijn van zestig dagen te hanteren. Langere termijnen werden verboden. Het heeft erin geresulteerd dat de betalingstermijn, volgens financieel dienstverlener Graydon, is opgelopen naar gemiddeld 41,5 dagen over 2018. In de tien jaar ervoor daalde de termijn juist naar 36,5 dagen.

Dit was precies waar het ministerie de Tweede Kamer voor waarschuwde. Economische Zaken sprak toen al de zorg uit dat bedrijven bij zestigdagennorm naar die termijn toe zouden gaan kruipen. Wanneer een evaluatie van de Wet betalingstermijnen grote bedrijven dit beeld bevestigt dan wordt de betalingstermijn via een wetswijziging aangepast naar dertig dagen. De evaluatie gaat de komende zomer plaatsvinden.