Grootste Börger mestscheider in gebruik

De grootste Börger mestscheider tot nog toe draait nu ook in Nederland. Zo maakt Gebr Verkooyen half juli bekend de mobiele mestscheider in gebruik genomen te hebben. Deze kan onder ideale omstandigheden, aldus Verkooyen, een verwerkingscapaciteit halen van 300 kubieke meter per uur, wat het meteen tot een effciënte techniek voor mestscheiding maakt.  

Het hart van de mestscheider wordt gevormd door twee Börger Bioselect RC150 HP scheiders. Onder ideale omstandigheden kunnen de separatoren een verwerkingscapaciteit realiseren van 300 kuub per uur. Elk van de separatoren wordt gevoed via een Börger draaizuigerpomp, zonder tussencontainer. "Uit ervaring is gebleken dat het belangrijk is de separatoren afzonderlijk te voeden", zo meldt Verkooyen.

Met besturingstechnologie van hetzelfde merk als de overige onderdelen wordt de capaciteitsbenutting continu gemeten. Daarop wordt teven de voedingssnelheid per eenheid aangepast. 

Levensduur verlengen

Om de levensduur van de pompen en scheiders optimaal te rekken zijn er ook maatregelen genomen om vreemde stoffen uit te scheiden medium te halen. Zo wordt deze eerst door Rotorrechen gezogen. "De snijeenheid verkleint de vezelbundels terwijl vreemde stoffen eruit gehaald worden en in de stenenvanger terecht komen."

Er zijn nog meer aanpassingen gedaan om de levensduur van de scheider te rekken. Zo is de toevoervijzel dubbelwandig. Het voordeel daarvan is dat zich in de vijzel een vezelachtig materiaal opbouwt, die een afdichtende eenheid vormt. "Dit voorkomt mechanische slijtage tussen zeef en vijzel." De borstel houdt het filteroppervlak schoon. 

Tot 38 procent droge stof

Ten slotte kan het droge stofgehalte via de besturingstechniek, wederom van Börger, traploos tussen de 18 procent en 38 procent worden ingesteld. De Multi Disc sluit het perskanaal af tot het gewenste droge stofgehalte bereikt is, waardoor doorbraken niet mogelijk zijn.

De grote mestscheider levert een verdere verbetering van het pakker van Verkooyen kan leveren en werd opgebouwd met behulp van Everaard Techniek.