Grimme bezorgd over suikerbieten

De fiks lagere suikerprijzen hebben ook gevolgen voor Grimme. Die ziet namelijk een flinke daling in de vraag naar apparatuur rondom suikerbieten. Ook voor de langere termijn is het bedrijf er niet gerust op. Zo wordt er rekening gehouden met een groeiende concurrentie uit andere gebieden. 

  • grimme 1.jpg

    Franz Grimme ziet grote concurrentie voor de Europese suikerbiet
  • grimme 2.JPG

    Harvey.one is speciaal gemaakt voor de oogst van zoete aardappelen. De machine is uitgerust met de techniek uit de Grimme aardappelrooiers die garant staat voor een betrouwbare en voorzichtige oogst.
  • grimme 3.JPG

    De Harvest.one is uitgerust et sensoren en camera's om de locatie van de machine in het veld te kunnen bepalen. Daarmee worden al stappen gezet naar een 3-dimensionale objectherkenning en een stap richting een autonoom werkende machine.

Op de Agritechnica deed Grimme haar verwachtingen voor het lopende jaar uit de doeken, maar ook werd al verder vooruit gekeken. Zo ziet Franz Grimme een stabiele tot lichte daling in de verkopen van aardappelrooiers en technologieën rondom de groenteteelt. Ietwat zorgelijk kijkt hij naar het gegroeide aardappelareaal, maar dat is nog niets vergeleken bij de zorgen die er zijn over de teelt van suikerbieten in West-Europa. 

"De vraag naar suikerbietenrooiers heeft een substantiële afname laten zien", zegt Grimme. Iets wat terug te voeren is naar de lagere prijzen voor suikerbieten. Ook werden er op diverse plaatsen al suikerfabrieken gesloten. "Ondanks deze lastige omstandigheden slaagde Grimme er in om zijn marktaandeel uit te breiden. Vooral de nieuwe REXOR Platinum serie is goed ontvangen."

Concurrentie neemt toe

Ook voor de langere termijn ziet Grimme nog zwaar weer voor de suikerteelt. "Zowel in Rusland, Turkije als Egypte werken ze aan uitbreiding van de suikerteelt. De vraag is wie er gaat winnen? Wie kan tegen zo laag mogelijke kosten de suiker produceren?" Het is de dreiging waar telers in West-Europa mee te maken gaan krijgen. Het familiebedrijf rekent erop dat de verkoop van bietenrooiers nog verder gaat afnemen. 

Voor het bedrijf is dat de reden om te blijven zoeken naar nieuwe productverbeteringen en digitale oplossingen in voorbereiding op de toekomst. "We willen in 2024 binnen landbouwmechanisatie op digitaal gebied de beste zijn", zegt Christoph Grimme, hij werd in september 2019 benoemd tot uitvoerend directeur. In die functie neemt hij de verantwoordelijkheid voor de landbouwmechanisatiefabriek over de verkoop en services. 

Autonoom werken

De Harvest.one wordt hier specifiek als voorbeeld genoemd. Een rooier speciaal voor zoete aardappelen, op rupsen, die autonoom kan werken. Op de middellange termijn kan deze gekocht of gehuurd gaan worden door telers die relatief weinig hectares betelen. Een belangrijk voordeel van de machine is dat omdat deze autonoom kan werken de mankracht ergens anders ingezet kan worden. De 3 cilinder dieselmotor beschikt over 37 pk. Voldoende om de 2600 kilogram wegende oogstmachine met een lengte van 5 meter en een breedte van 2,5 meter te kunnen verplaatsen. 

Door de uitspraken van Grimme en de trends die het bedrijf geschetst mag verwacht worden dat er de komende tijd meer innovaties gepresenteerd gaan worden.