Gratis traptrekker promoot cumelasector

Om de cumelasector al bij de allerjongste te promoten besloot loonbedrijf Nagtegaal traptrekkers uit te gaan delen. Dat gebeurde bij scholen en kinderdagverblijven in Ameland. Het leverde enthousiaste reacties op.

“Wij rijden elke dag over de wegen en ik vind dat je dan weleens iets terug mag doen”, zegt Klaas Nagtegaal, initiatiefnemer van deze bijzondere actie. “Op deze manier hebben we dat gedaan.” Maar Nagtegaal hoopt zo ook de sector te promoten.

“De trekkers worden uitgedeeld aan de aller jongste omdat daar de basis ligt. Wij zijn allemaal opgegroeid met traptrekkers en dat gebeurt bijna niet meer. Dat is Jammer.”

De actie beperkte zich tot Ameland, waar het bedrijf zich bevindt. De reacties waren heel positief vanuit de scholen, maar ook vanuit de ouders. “Van de gezichten van de kinderen kun je het ook aflezen.”

Traptrekkers doneren aan scholen en kinderdagverblijven, de ondernemer raadt het andere uit de cumelasector van harte aan.