Gras en mais manifestaties vervroegd

De jaarlijkse mais- en grasmanifestaties op de proefboerderijen Vreedepeel en Marwijksoord zijn vervroegd vanwege de snelle afrijping van de mais. Die op Vredepeel is inmiddels geweest, op 28 augustus is de bijeenkomst op Marwijksoord,

 

  • Onderzaai mais.jpg

    Op de maismanifestatie is te zien hoe de onderzaai en de mais de droogteperiode hebben doorstaan.

De gewasmanifestaties zijn mooie gelegenheden om in het veld de resultaten van het onderzoek te bekijken. Interessant zijn dit jaar met name de proeven met de onderzaai van groenbemesters in de mais en de daaraan gekoppelde onkruidbestrijdingsproeven.

Marwijksoord

De manifestatie op Marwijksoord is niet alleen vervroegd, het programma is ook aangepast om in te gaan op de gevolgen van de droogte. Extra interessant zijn dit jaar door de extreme droogte de proefvelden waar al langjarig wordt gewerkt aan verschillende bodemstrategien. Het effect van meer organische stof bewijst zich.

Naast deze proefvelden is er aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Grondig Boeren met Mais - organische stof en waterbergend vermogen
  • Onderzaai, vanggewas en ruwvoer telen na mais
  • Hakselen - hoe bepaal je het goede moment?
  • Verdroging van gras - doorzaaien? herinzaaien? Wat doe ik met mijn mest?
  • Mijn ruwvoerbalans - Hoe kan ik mijn ruwvoer aanvullen?

Net als op Vredepeel zijn er hier dit jaar geen doorlopen rondleidingen maar is er een start op een vast tijdstip. Dit is om 10.00 uur in de morgen en 13.30 uur in de middag.