Gras en gras-klaver niet op de lijst van hoofdgewassen na maïs

Gras en gras-klaver staan niet op de lijst van hoofdgewassen, die na de teelt van maïs op zand- en lössgrond, toegestaan zijn. Dit omdat de gewassen te weinig stikstof opnemen na 1 oktober, aldus de overheid. Een teleurstelling voor CUMELA Nederland, die hierin goede kansen zag om de vruchtwisseling te verbeteren.  

 

Net voor de kerstvakantie kwam er duidelijkheid over de gewassen die mogen gaan functioneren als hoofdteelt, uiterlijk 31 oktober gezaaid, na de oogst van maïs op zand- en lössgrond. Die lijst blijkt beperkt te zijn tot vijf gewassen: wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale en spelt. Gras en gras-klaver hebben de lijst niet gehaald. Het argument is dat gras na 1 oktober te weinig stikstof opneemt. 

Promotie van gras gaat door

"Dit betekent dat er dit jaar geen kans meer is dat andere gewassen als hoofdgewas worden aangemerkt", zegt Maurice Steinbusch, secretaris agrarisch loonwerk bij CUMELA Nederland. Ondanks dat het een ministriële regeling betreft die elk jaar 'relatief makkelijk' aangepast kan worden. Reden voor Steinbusch om toch door te gaan met het promoten van gras als een gewas wat goed kan functioneren als hoofdgewas na de teelt van maïs op zand- en lössgrond. "Dat geldt ook voor grasklaver."

Samen met Gerben Zijlstra, beleidsmedewerker bodem, is hij ervan overtuigd dat dit kan helpen om teeltrotatie aan te jagen en dus te zorgen voor ruimere vruchtwisseling. "Dit maakt het mogelijk om maïs in vruchtwisseling met tijdelijk gras te telen. Daarbij komt dat door de veranderingen in het klimaat het niet meer zo is dat gras voor 1 oktober ingezaaid moet zijn om een goed wortelstelsel te ontwikkelen."

Lijst van vanggewassen
Gras en gras-klaver hebben de lijst met hoofdgewassen niet gehaald, maar bevindt zich wel op de lijst met vanggewassen. Naast gras zijn winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintertarwe, triticale en Japanse haver aangemerkt als vanggewas, welke uiterlijk 1 oktober, na de teelt van snijmaïs, op zand- en lössgrond geteeld moet zijn. 

Op 25 januari verschijnt de nieuwe Grondig waarin uitgebreid wordt ingegaan op de nieuwe teeltregels voor maïs.