Gevaarlijke gassen uit maiskuilen

In zowel Nederland als Duitsland zijn de afgelopen week een aantal gevaarlijke situaties rond maiskuilen ontstaan. Doordat de mais erg jong is ingekuild en er nog veel stikstof in het gewas zit ontstaan in de kuil stikstofgassen. Die zijn bruin als ze naar buiten komen en levensgevaarlijk.

 

  • Mestgas.jpg

    Kenmerkend aan het nitrieuze gas is de oranje bruine walm. Wanneer dit voorkomt is het verstandig via 112 de brandweer te waarschuwen.

De gasvorming treedt net na in het inkuilen op. De vorming van deze zogenaamde nitreuze gassen is op zijn hoogtepunt vier tot vijf dagen na het inkuilen. Afgelopen week was er echter op twee plaatsen al na één dag sprake van ontsnappend gas meldt LTO Nederland.

Het gevaar van deze gassen is dat ze reukloos zijn en daardoor in kleine concentraties niet worden opgemerkt. Wanneer de concentratie toeneemt zie je roestbruine walm om de kuil hangen en moet je vooral uit de buurt blijven en de brandweer bellen. Ook als het kuilplastic opbolt moet je vooral niet zelf het zeil optillen zo wordt gewaarschuwd door Jetty Middelkoop van de brandweer. Het advies is dan om hulpverleners met gespecialiseerde apparatuur en beschermende kleding in te schakelen. Zorg ook dat je bovenwinds van de kuil blijft en zet eventueel de omgeving af zo adviseert Middelkoop.

Wie toch met het gas in aanraking komt doet er goed aan om de huid zo goed mogelijk af te spoelen. Bij contact met de ogen kan het hoornvlies worden beschadigd.  Inademen kan leiden tot schade een luchtwegen en bij hoge concentraties zelfs tot overlijden.

Het advies is dan ook om bij een dergelijke kuil nooit zelf actie te ondernemen en hulpdiensten te waarschuwen als het gas ontsnapt. Controleer de eerste weken na het inkuilen regelmatig en houdt mensen en dieren zoveel mogelijk uit de buurt.