Geen Maut onder 40 km/h

In Duitsland geldt sinds 1 juli ook een tolplicht (Mautplicht) op de Bundesstrassen, de Duitse Provinciale wegen. Vrijstelling is er voor alle landbouwvoertuigen die een maximum constructiesnelheid hebben van 40 km/h.

 

De tolplicht geldt alleen voor voertuigcombinaties waarmee goederen worden vervoerd en die een maximumconstructie snelheid hebben boven 40 km/h. Voor alle landbouwvoertuigen met een maximumconstructiesnelheid tot 40 km/u, waarmee goederen worden vervoerd geldt een vrijstelling. Het maakt daarbij niet uit wat er wordt vervoerd of door wie. Dus niet alleen voor agrariërs maar ook voor loonbedrijven, biogasinstallaties, mechanisatiebedrijven of fabrikanten.

Agrariërs die met landbouwvoertuigen voor eigen doeleinden vervoer verrichten zijn altijd vrijgesteld van de Mautplicht, ongeacht de maximumconstructiesnelheid van het voertuig. Loonbedrijven zijn alleen Mautplichtig als zij goederen vervoeren met landbouwvoertuigen met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Eigen vervoer of beroepsvervoer maakt geen verschil. Wanneer deze combinaties leeg (onbeladen) rijden is er echter geen Mautplicht.

Ook zelfrijdende werktuigen zijn vrijgesteld van de Maut. Deze machines zijn namelijk niet bestemd of ingericht voor het vervoer van goederen. De vrijstelling geldt ook voor een los landbouwvoertuig zonder aanhangwagen of met alleen een gedragen werktuig; zelfs wanneer het voertuig technisch harder kan 40 km/u. Ook het rijden met getrokken werktuigen, zoals een grootpakpers, valt onder de vrijstelling; er worden immers geen goederen vervoerd. Zelfs het rijden met een onbeladen voertuigcombinatie van landbouwvoertuig met aanhangwagen is vrijgesteld; dit ongeacht de constructiesnelheid.

Rijdt u in Duitsland met een GV-kenteken, dan is het belangrijk om na te gaan welke constructiesnelheid daarop is vermeld. Dit bepaald namelijk of u al dan niet tolplichtig bent. De snelheid waarmee wordt gereden maakt niet uit.

Voor meer informatie; zie www.cumela.nl