Geen boom zonder lintje

Dit jaar is de overlast door de eikenprocessierups weer groter dan andere jaren. Bij bestrijders is het in elk geval razend druk. In Drenthe staat volgens Job Steunenberg van Advanta zelfs geen boom zonder lintje. Hij merkt dat er daarom steeds meer belangstelling is om via het zaaien van speciale bloemenmengsels het natuurlijk evenwicht te herstellen.

 

De grote overlast van dit jaar lijkt alles te maken te hebben met de mooie zomer van vorig jaar. De omstandigheden waren toen ideaal voor de rups en vlinder. Dit jaar vonden biologen zeer gezonde larven en rupsen en dat heeft er nu toe geleid dat er op steeds meer gebieden klachten komen. Zo veel zelfs dat er deze week al Kamervragen over gesteld werden met de oproep aan minister Schouten om wat aan de overlast te doen.

Wegzuigen

Als de larven zijn uitgegroeid tot de eikenprocessierups is de enige manier om ze direct aan te pakken het wegzuigen van de rupsen en deze vernietigen. Begin april zijn er nog bestrijdingsmogelijkheden door op bomen waar de larven voorkomen nematoden te spuiten die zich voeden met de larven. Na half april kan dit niet meer omdat dan andere rups en vlindersoorten niet aangetast worden. Nadeel is wel dat deze bestrijding alleen ’s nachts kan gebeuren omdat de aaltjes gevoelig zijn voor licht.  Een andere mogelijkheid in het voorjaar is het spuiten van een bacteriepreparaat als de bomen minimaal 40 procent blad hebben.

Geen van deze maatregelen hebben echter voldoende effect om de eikenprocessierups (EPR) volledig te bestrijden. Wegzuigen blijft dan in de zomer nog over als noodmaatregel. Een alternatief waar Advanta mogelijkheden in ziet, om de overlast te beperken is het stimuleren van natuurlijke bestrijders. Het gaat dan om insecten en vogels die in verschillende fases de larven, rupsen of vlinders eten. De oplossing die Job Steunenberg daarvoor aandraagt, is het zaaien van een speciaal mengsel van scherm- en vlinderbloemigen in de omgeving van eikenbomen. “Het probleem is dat we in een zeer net landje wonen, waar alles kort gemaaid wordt. Daar moeten we vanaf als we een meer natuurlijke omgeving willen creëren waar ook natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups zich ontwikkelen.”  Limagrain Advanta heeft daarvoor met Stay Green EPR een speciaal bloemenmengsel ontwikkeld dat vooral natuurlijke vijanden van de eikenprociessierups aantrekt. Dat bestaat voor een groot deel uit schermbloemigen omdat deze aantrekkelijk zijn voor met name mezen. Dat zijn nu juist de vogels die dol zijn op de eikenprocessierups.

Ander maaibeleid

Als voor deze oplossing wordt gekozen moet wel een heel scala aan maatregelen worden genomen. Zoals het ophangen van extra nestkastjes voor vogels zoals mezen, op of in de buurt van eikenbomen. Normaal broeden deze namelijk niet in deze bomen. Daarnaast moet er een aangepast maaibeleid komen in de buurt van de bomen stelt Steunenberg. “We zullen op een andere manier de openbare ruimte moeten inrichten. Met aangepast maaibeheer waarbij er ook in het najaar wat blijft staan. Daarmee hou je ook meer insecten en vogels die voldoende voedsel hebben en hou je de biodiversiteit in stand. Dus ook het beheer voor ondernemers verandert.”

Meer informatie over het zaaien van een EPR-mengsel leest u in de whitepaper bij dit bericht.