Geduld met onderzaaien

Groeikracht, het adviesbureau dat in opdracht van een aantal loonbedrijven adviseert over de ruwvoerteelt, verwacht dat onderzaai bij mais pas over twee weken kan plaatsvinden. Door de koude start in mei verwacht het bedrijf dat een vroege afrijping moeilijk kan gaan worden.

 

Door de koude start van de mais is het moment van onderzaaien waarschijnlijk zo’n twee weken later als vorig jaar. Dat maakt het dit jaar niet bijzonder, want half juni was over de laatste vier jaar gemiddeld het ideale moment voor de onderzaai.

Groeikracht waarschuwt wel dat de mais door de voorzichtige start als gevolg van de koude periode, wellicht lastig vroeg af kan rijpen. Ze adviseert telers daarom nu nog een keer goed te overwegen om wellicht toch onderzaai toe te passen. Anders ben je verplicht om voor eind september een wellicht nog niet voldoende afgerijpt gewas te oogsten om tijdig een groenbemester te kunnen zaaien.

Onkruidbestrijding

Wie wil onderzaaien moet daar bij de onkruidbestrijding wel rekening mee houden. Het gebruik van een bodemherbicide is dan uitgesloten. Is die al gebruikt dan kan er geen groenbemester meer worden ondergezaaid. Voor een succesvolle onderzaai adviseert Groeikracht om een ondiepe grondbewerking te doen en dan 25 kg Italiaans raaigras te zaaien. Daar zijn de afgelopen jaren goede resultaten mee geboekt. Maar er zijn ook nog verschillende andere combinaties mogelijk om onder alle omstandigheden een goed resultaat te boeken.

Wanneer de juiste apparatuur er is en nog ruimte in de stikstofgebruiksruimte op een bedrijf dan kan er ook nog wat kunstmest mee gezaaid worden om een maximale zetmeelopbrengst te krijgen.