Fusie Schuitemaker en Veenhuis afgerond

De voorgenomen fusie tussen Schuitemaker en Veenhuis is definitief. Deze week maakten de beide partijen bekend dat ze samen verder gaan als SVgroup. De namen Veenhuis en Schuitemaker blijven gewoon bestaan evenals de machines die ze leveren.

 

Algemeen directeur Gerrit de Graaf van de SVgroup is blij met de fusie tussen twee bedrijven die al 100 jaar actief zijn in de landbouwsector en veel kennis hebben om de behoefte van bedrijven om te zetten in passende machines. “We zien in de fusie een grote meerwaarde op het gebied van marketing, verkoop innovatie en productie. Samen kunnen we meer investeren in technologie en product- en proces-innovatie.” Onderdeel van de fusie is een verhuizing van de activiteiten van Veenhuis naar Rijssen waar Schuitemaker is gevestigd.  Bij de hele groep werken na de fusie 150 mensen.

Wadinko

Sinds november 2018 heeft Participatiemaatschappij Wadinko N.V. uit Zwolle een belang in Schuitemaker uit Rijssen. De participatie voorziet onder andere in een kapitaalinjectie ten behoeve van groei en productontwikkeling. En om de juiste strategie daarvoor te formuleren en op succesvolle wijze uit te rollen. De fusie met Veenhuis past perfect in het plan te bouwen aan een sterke speler in de sector. De familie Schuitemaker, de familie Bakker en de familie Veenhuis blijven in het nieuwe bedrijf samen met Wadinko en algemeen directeur Gerrit de Graaf aandeelhouder.

Over SVgroup

Schuitemaker biedt een breed pakket aan professionele machines voor de moderne veehouder en loonwerker en daarnaast een totaalpakket aan oplossingen voor de gladheidbestrijding gericht op wegbeheerders in de Nederlandse markt. Veenhuis ontwikkelt, ontwerpt en produceert systemen en producten die landbouwers laten profiteren van organische mest en de voedingsstoffen daarin.