FPT Cursor X-toekomstvisie zonder diesel

Op beurzen en meetings toonde en toont FPT zijn toekomstvisie via het concept Cursor X. Basis van het idee is een modulair krachtbronsysteem dat geschikt is voor landbouw, grondverzet en transport, waarbij de klant zelf de uitrusting kan vaststellen en aanpassen aan de omstandigheden. FPT gaat daarbij uit van de bouwstenen elektrisch, brandstofcel en methaanmotor, waarbij er altijd een deel elektrisch is. Diesel komt in de toekomstvisie niet voor.

Cursor X betreft een bouwsteenmodule die op elk voertuig in grondverzet, landbouw en transport (trucks) toepasbaar moet zijn. FPT gaat uit van een uitwisselbaar plug and play-systeem, waarbij methaanmotor, brandstofcel en batterijen (in serie of parallel) intelligent kunnen worden ‘geplugd’, samen met een daarop afgestemd uitwisselbaar motormanagement. In die visie is bijvoorbeeld voor trucks denkbaar dat voor stadsdistributie (24-tons truck) twee batterijen van respectievelijk 150 en 100 kW worden ingeschakeld voor puur elektrische stadsdistributie met een bereik van 200 kilometer. Voor regionaal distributiewerk kan de batterij van 150 kW worden vervangen door een gedownsizede methaanmotor, waarmee het bereik wordt vergroot tot 400 kilometer. Voor het langeafstandswerk met een 44-tons truck kan de methaanmotor worden vervangen door een 200 kW brandstofcel. In combinatie met 100 kW aan elektrisch vermogen is dat goed voor een bereik van circa 800 kilometer. Deze Cursor X-basisunit moet naadloos passen op grondverzet- en landbouwmachines. Dat kan via een bestaande transmissie, maar ook met een elektrische aandrijving of een combinatie daarvan. In alle gevallen heeft het systeem een op maat intelligent motormanagementsysteem dat continu meet en data communiceert ten behoeve van een optimale inzet en data-uitwisseling. Het werkt met een autonome zelfdiagnose, zodat het ook het onderhoud zelf regelt. Hoe dat in de praktijk precies allemaal moet met dat uitwisselen en de praktische mogelijkheden en onmogelijkheden van dat bouwsteenconcept en de kosten van zo’n totaal systeem, dat is natuurlijk nog koffiedik kijken. Wat er vooral blijft hangen, is dat FPT wel heel nadrukkelijk voor de toekomst een streep zet door diesel en juist wel brood ziet in brandstofceltechniek en de methaanmotor.