Fosfaatproductie flink lager

De fosfaatproductie door de Nederlandse veestapel is vorig jaar volgens het CBS gedaald naar 167,9 miljoen ton. Dit is ruim onder het plafond dat de EU voor Nederland heeft vastgesteld op 172,9 miljoen kg fosfaat.

Opvallend is dat de fosfaatproductie in alle veehouderijsectoren daalde. De grootste daling kwam uit de melkveehouderij, waar door het fosfaatreductieplan, de produktie daalde met 4,3 miljoen kg. Vooral door een daling van het aantal melkkoeien met 130.000 stuks.

In de varkenshouderij waren gemiddeld ongeveer 100.000 dieren aanwezig in de stallen. Hierdoor daalde de fosfaatproductie in de varkenshouderij met 2,1 miljoen kg naar 37,1 miljoen kg.

De produktie van pluimveemest daalde ook. Onduidelijk is in hoeverre dit een gevolg is van de fipronil affaire. In totaal was de fosfaatproductie via pluimveemeest 28 miljoen kg, een daling van 0,9 miljoen kg fosfaat.

Mooie cijfers voor de veehouderijsector die echter overschaduwd werden door de berichtgeving over de fraude met tweelingen op melkveebedrijven. Voor de cumelabedrijven betekenen deze cijfers dat er wat minder mest getransporteerd en geëxporteerd hoefde te worden. Naar verwachting zullen de hoeveelheden dit jaar ongeveer stabiliseren. Al is nog onduidelijk wat het stelsel van fosfaatrechten, in combinatie met verlaging van het fosfaat in het veevoer op de lange termijn voor uitwerking heeft op de mesthoeveelheid.