Forse omzetgroei Volvo

De grondverzetdivisie van Volvo heeft in 2018 recordresultaten gehaald. De omzet steeg met 27 procent naar 80 miljard euro ten opzichte van 63 miljard in 2017. Volvo noemt het opvallend dat in alle werelddelen de verkoop vorig jaar toenam.

 

  • Volvo (Klein).jpg

    Volvo zag zijn omzet fors groeien bij zowel de grote als de kleine machines.

Dankzij de sterk gestegen verkoop verbeterde ook het brutoresultaat van de grondverzetdivisie van Volvo. Voor belastingen en afschrijving was er een resultaat van bijna 10 miljard euro. Ook een sterke verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar.

De groei van de afzet duurde het gehele jaar constateert Volvo in een toelichting op het jaarresultaat. Alleen in Amerika was het vierde kwartaal van vorig jaar slechter dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit was echter ook een gevolg van een afzetpiek in het vierde kwartaal van 2017 toen de verkoop met ruim 80 procent steeg.

In bijna alle andere markten constateert Volvo nog steeds een stijgende vraag naar machines. In West-Europa is de groei nog relatief laag, met een groei van 2 procent in het laatste kwartaal, maar elders blijft het aantal orders groeien. In Europa is met name Rusland de aanjager van de groei. In Zuid-Europa is dat in Brazilië het geval. De gehele Zuid Amerikaanse markt was iets minder positief met een kleine daling van het aantal orders met 5 procent. Duidelijk negatief was de daling van het aantal bestellingen in Afrika en Australië. Hier daalde het aantal orders het laatste kwartaal met 22 procent.

In China scoort Volvo door de samenwerking met SDLG. De Volvo machines worden hier onder dit merk verkocht en zijn zeer succesvol en een groei van het aantal orders in heel Azië met 26 procent. De komende jaren wil Volvo volgens algemeen directeur Melker Jensberg inzetten op het ontwikkelen van meer elektrische aandrijvingen, automatisering en het onderling verbinden van machines. “Dat moet leiden naar een flinke verlaging van de CO2-emissie en leiden tot lagere gebruikskosten.”