Forse CO2 en brandstofbesparing

De bedrijven die deelnemen aan het sectorinitiatief Sturen op CO2 van Cumela Nederland hebben het afgelopen jaar hun CO2-emissie met acht procent weten te verlagen. De bedrijven bereiken dit door een slimmere inzet van machines en een betere bewustwording bij directie en medewerkers.

 

De cijfers over de CO2-emissie van de deelnemende bedrijven werden gepresenteerd op het jaarcongres van het sectorinitiatief bij de Mechangroep in Achterveld.  Een mooie entourage waar de bezoekers niet alleen te horen kregen over de mogelijkheid om met de trekkers van het AGCO-concern zuiniger te werken maar waar ze tijdens de presentatie de trekkers hoorden draaien om duidelijk te maken hoe rustig die lopen en hoe schoon de uitlaatgassen zijn.

Een belangrijk onderdeel was de presentatie van de behaalde resultaten van de ruim 140 deelnemers aan het sectorintiatief Sturen op CO2. Deze bedrijven krijgen een intensieve begeleiding van twee adviseurs van Cumela Nederland en weten zo hun CO2-emissie duidelijk te verlagen. Afgelopen jaar was dat volgens Richard Wolting, een van de begeleiders rond de 10 procent. “Bedrijven bepalen dit op verschillende manieren en daarom is er geen exact cijfer voor de groep te geven. Belangrijker is dat we zien dat ongeacht de manier waarop ze registreren ze stappen zetten van vijf tot tien procent.”

De meeste bedrijven registreren hun CO2-emissie per 1000 euro omzet. De groep die deze systematiek hanteert zag de emissie tussen 2016 en 2018 met ruim 25 procent dalen van 37,5 ton CO2 per 100.000 euro omzet naar 27, 6 ton CO2 per 100.000 euro afgelopen jaar. Vergelijkbaar is het resultaat per arbeidskracht. Daar daalde het van 40.1 naar 32,6 ton CO2 per medewerker.

Meer bewustwording

De grootste winst wordt volgens tweede begeleider Ad Karelse gehaald door een toegenomen bewustwording bij de bedrijven. “We merken dat als bedrijven hiermee aan de slag gaan, ze er veel beter in slagen om chauffeurs en machinisten aan te zetten tot ander gedrag. Dan gaat de machine wel uit als ze even moeten wachten, rijden rustiger waar mogelijk of wordt toch die spaaraftakas ingeschakeld waar het anders achterwege blijft.”

Een direct besparing wordt volgens hem ook gehaald door het gerichter investeren in nieuwe machines. “Dan zien we dat bedrijven veel meer kijken hoe zuinig een machine is, maar ook of het wel de meeste efficiënte machine is voor het werk. Daarmee kunnen ze door heel bewust te kiezen ook veel brandstof besparen.”

Hoe groot die stappen zijn blijkt wel uit het brandstofverbruik van deze bedrijven per 1000 euro bruto marge (de omzet min de inkoop van grondstoffen en inhuur van derden). Bij deze bedrijven ging dat van 107,6 liter in 2016 naar 87,9 in 2017 en naar 81,3 afgelopen jaar weet Karelse. “Bedrijven besparen dus niet alleen op CO2-uitstoot, maar ook heel sterk op kosten. Dat is uiteindelijk de beste stimulans die mogelijk is.”

Hoe zeer die besparing op CO2 uitstoot nodig is werd tijdens de bijeenkomst benadrukt door Jan Rotmans, hoogleraar transities en transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij hield een prikkelende presentatie over het Klimaatakkoord en de knelpunten in onze samenleving en mogelijke gevolgen voor onze sector.

Tabel: Vermindering CO2 geregistreerde bedrijven

 

2016

2017

2018

Aantal bedrijven

71

76

70

Ton CO2 per 100.000 euro brutomarge

37,51

30,29

27,61

Ton CO2 per FTE

40,14

33,9

32,6

Liter diesel per 1000 euro brutomarge

107,63

87,91

81,28