Fors hogere boetes voor fraude met arbeids- en rusttijden

Sinds afgelopen zaterdag zijn de boetes voor het sjoemelen met de tachograaf in het vrachtverkeer fors verhoogd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat manipulatie van de tachograaf fors bestraffen.

Door met de tachograaf te frauderen, wordt er gemanipuleerd met de arbeids- en rusttijden. Werkgevers die hun werknemers de arbeids- en rusttijden laten overtreden, kunnen rekenen op een boete van € 4400,-. Voorheen was de boete Є 1300,- of € 2200. Voor de chauffeur die als werknemer werkt, is de boete verhoogd van € 550,- naar € 1500,-. De aanscherping van het sanctiebeleid moet bedrijven en chauffeurs stimuleren tot een betere en juiste registratie van de arbeids- en rusttijden.

Manipulatie arbeids- en rusttijden
In de praktijk is gebleken dat er diverse methodes worden gebruikt om de registratie van de arbeids- en rusttijden te manipuleren. Hierdoor komt niet alleen de veiligheid, gezondheid en welzijn van de chauffeurs in gevaar, maar ook de verkeersveiligheid. Ook leidt fraude met de tachograaf tot oneerlijke concurrentie. Een transportbedrijf dat zich niet aan de regels houdt, kan meer omzet maken dan een transportbedrijf dat de regels wel nauwkeurig in acht neemt. De boetebedragen voor alle overtredingen die een controle op de naleving van de arbeids- en rusttijden frustreren, gaan fors omhoog.

Inspectie
Deze beleidsregel (Beleidsregel boeteoplegging ATW en Arbeidstijdenbesluit vervoer) is vandaag  in de Staatscourant gepubliceerd. De controle op de arbeids- en rusttijden is een onderdeel van de reguliere inspectietaken. Afgelopen jaar bleek uit gerichte inspecties van de Inspectie Leefomgeving en Transport op manipulatie dat ongeveer 20% van de bestuurders met de registratie van rij- en rusttijden knoeiden. Deze inspecties richtten zich met name op risicogroepen en bedrijven die in het verleden al eens negatief in beeld zijn geweest bij de inspectiedienst.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport