Fedecom wil snel robuust systeem verkeersveiligheid landbouwmachines

Fedecom roept de minister van Infrastructuur en Waterstaat op alsnog het gesprek met de branche aan te gaan om knelpunten in het nieuwe toelatingsbeleid van landbouwmachines per 1 januari 2018 op te lossen en meer vaart te maken met een robuust systeem voor de verkeersveiligheid. Hero Dijkema, beleidsadviseur (land)bouwverkeer en vervoer van CUMELA Nederland, raadt cumelabedrijven aan om bij de aankoop te vragen om een goedkeuringscertificaat van de RDW.

Fabrikanten, nationaal én internationaal, hebben voertuigen geproduceerd op basis van de zogenaamde permanente eisen van de Regeling voertuigen in Nederland. De Europese Verordening 167/2013 vereist echter dat met ingang van 1 januari 2018 alleen nog goedgekeurde landbouwvoertuigen mogen worden verkocht. Sinds 1 januari 2018 geldt er voor de Nederlandse markt een verkoopverbod voor niet-goedgekeurde landbouwvoertuigen, wat heeft geleid tot onverkoopbare voertuigen of ingrijpende (dure) aanpassingen aan met name het remsysteem. Specifieke componenten die vereist zijn, blijken niet terstond leverbaar te zijn, zodat tijdige uitlevering, zowel nationaal als internationaal, onmogelijk is. De RDW is in Nederland de goedkeuringsinstantie, maar die bleek volgens Fedecom qua kennis en capaciteit onvoldoende voorbereid te zijn om adequaat én tijdig (voor het voorjaarsseizoen 2018) keuringen uit te voeren. In de huidige regelgeving kunnen ook geen voertuigen worden goedgekeurd met een breedte van meer dan 3,00 meter, terwijl deze tot 1 januari 2018 gewoon werden verkocht en er vervolgens een breedteontheffing werd aangevraagd. Koppeling van nieuwe getrokken voertuigen met een tweeleidingremsysteem met trekkers met een eenleiding-remsysteem - of andersom - kan verkeerstechnisch tot gevaarlijke situaties leiden, want verschillende remsystemen remmen gewoon niet. Zowel de eigenaar als de fabrikant loopt risico’s met niet-goedgekeurde voertuigen. Als zich een ernstig ongeval voordoet, kan zowel de eigenaar als de fabrikant daarvoor aansprakelijk worden gesteld. In het ergste geval is er geen dekking door de verzekering. Fedecom bepleit daarom nogmaals een robuust en praktisch systeem om de verkeerveiligheid van landbouwvoertuigen te waarborgen. Dit systeem moet omvatten een goedkeuring voor toelating tot de weg, inschrijving in het centraal register van de RDW op basis van voertuigkenmerken, kentekening en controle van de technische staat van het voertuig door apk en/of arboplicht. Hero Dijkema van CUMELA Nederland drukt de leden op het hart om bij aankoop een schriftelijke garantie te vragen dat het landbouwvoertuig is goedgekeurd door de RDW. Hoe fabrikanten en leveranciers dat oplossen, is hun verantwoording.