Fabrikanten moeten voldoen aan voertuigeisen

Sinds 1 januari kent Nederland voor getrokken voertuigen de strengste eisen van Europa. Door het van kracht worden van de Europese Verordening 167/2013 moet getrokken voertuigen boven de acht ton zijn voorzien van een tweeleiding remsysteem. Fabrikanten vrezen aansprakelijkheid en rusten nu alle voertuigen uit met een tweeleiding lucht remsysteem.

De aanpassingen zijn een gevolg van de op 1 januari 2018 van kracht geworden Europese Verordening 167/2013. Hierin staan de eisen waaraan nieuwe landbouwtrekkers en nieuwe landbouwaanhangwagens en getrokken werktuigen moeten voldoen. Een Europese Verordening moet je zien als een Europese wet; deze wordt in alle lidstaten op de ingangsdatum van kracht. Fabrikanten en leveranciers van landbouwvoertuigen moeten daarom vanaf 1 januari 2018 aan deze Verordening voldoen. De afgelopen jaren is hier in Grondig regelmatig over geschreven. Met name over de nieuwe eisen over afmetingen en remmen. De praktijk dacht echter dat met het op de lange baan schuiven van het kentekenvoorstel ook deze eisen van tafel zouden gaan. Ten onrechte blijkt nu, want het ministerie van infrastructuur geeft aan dat deze regels gewoon van kracht worden.

Nederland wordt nu feitelijk gestraft voor het niet hebben van regels voor het landbouwverkeer. Doordat deze er niet zijn, kan Nederland ook geen uitstel krijgen omdat de regelgeving aangepast moet worden.

 

Tweeleiding

Een belangrijke nieuwe eis is dat landbouwaanhangwagens en getrokken werktuigen welke zwaarder zijn dan 8 ton, vanaf 1 januari 2018 voorzien moeten zijn van een tweeleidingremsysteem. Dit mag zowel een tweeleiding druklucht als een tweeleiding hydraulisch remsysteem zijn. Hoewel onduidelijk is in hoeverre hier op gehandhaafd gaat worden, landbouwvoertuigen zijn immers onherkenbaar, kiezen fabrikanten en massaal voor om hun voertuigen met een tweeleiding luchtremsysteem uit te rusten. De belangrijkste reden hiervoor is vrees voor productaansprakelijkheid.

 

Dit gaat zelfs zo ver dat getrokken landbouwvoertuigen die nog in de productiepijplijn zitten, alsnog voor aflevering in 2018 worden voorzien van een tweeleiding drukluchtremmen. En niet meer van een één leiding hydraulisch remsysteem zoals oorspronkelijk is afgesproken. Dit doen fabrikanten met het oog op hun aansprakelijkheid, als er onverhoopt een ongeval in de toekomst gebeurt met hun aanhangwagen of werktuig. Bij ernstige ongevallen wordt er door politie gekeken of het voertuig wel voldoet aan de wettelijke eisen. Fabrikanten die in 2018 nog aanhangwagens met een één leiding hydraulisch remsysteem afleveren, terwijl dat een tweeleidingsysteem had moeten zijn, hebben dan wat uit te leggen.

 

Voor klanten kan dit een forse extra kostenpost betekenen. Zeker omdat veel landbouwtrekkers niet geschikt zijn voor een tweeleidingremsysteem. Eigenaren zullen hun tractoren moeten aanpassen om te zorgen dat de voertuigcombinaties ook daadwerkelijk kunnen remmen. Dit vergt al gauw een extra investering van enkele duizenden euro’s per tractor naast de extra kosten voor het remsysteem op het gekochte voertuig.