Extra eisen aan het wegen van mest onhaalbaar

Op 1 april 2019 gaan er nieuwe eisen voor de weging van mest en voor de weegcomputer gelden. De aanscherpingen kwamen naar voren uit de recent gepubliceerde wijzigingen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en waren een grote verrassing voor de sector. "Onhaalbare eisen", zo meldt CUMELA Nederland. 

  • mestexport.jpg

    Extra eisen aan weegapparatuur en wegen op locatie zijn de nieuwe eisen

De nieuwe eisen voor de weegcomputer van mest leveren direct al problemen op, omdat ze op de oude apparatuur sowieso niet doorgevoerd kunnen worden. "De naar schatting duizend auto's met nieuwe apparatuur kunnen de wijzigingen wel doorvoeren, maar daar is minstens een jaar de tijd voor nodig", zegt Hans Verkerk, secretaris van de sectie meststoffendistributie van CUMELA Nederland. Hij pleit daarom voor een jaar uitstel voor het doorvoeren van de aanscherping.

Ook bij diverse kamerleden is dit onder de aandacht gebracht, nu de tijd dringt en alles lijkt aan te komen op het debat van woensdag 12 december. Dat praat de Tweede Kamer onder meer over het mestbeleid, waaronder de fosfaatrechten. Grote zorgen zijn er over het aantal grote dossiers die in dit debat meegenomen worden en waarschijnlijk de minder grote, maar minstens zo belangrijke, zaken onder laten sneeuwen. Reden voor CUMELA Nederland om het onderwerp nu nog extra onder de aandacht te brengen. 

Praktijk is er niet klaar voor

Van een heel ander kaliber is de verplichting om mest direct na aanvang van het vervoer te gaan wegen. Ook dit gaat vanaf 1 april 2019 in. De gedachte daarachter is dat de NVWA op alle mogelijke moment de transporten kan controleren of de hoeveelheid vracht in de vrachtwagen overeenkomt met de papieren. "Dat is goed, maar de praktijk is er nog niet klaar voor", zegt Verkerk.    

Daar komt nog bij dat mestbewerkers en -verwerkers juist geïnvesteerd hebben in weegapparatuur op het eigen bedrijf. "Daarmee hebben zij zicht op de weging, kunnen ze zo nauwkeurig mogelijk de stoffenbalans van hun verwerking volgen en daar ook verantwoording over afleggen." Iets wat niet kan wanneer de weging op locatie plaatsvindt", zegt Verkerk. Zorgen zijn er ook dat juist nu er zo hard gewerkt wordt aan een eerlijke mestketen dit weer in meer misstanden gaat resulteren.  

Digitalisering wordt gezien als de manier om het systeem waterdicht te maken, maar zo ver is de sector nog lang niet, zegt Verkerk.