Er komt geen uitstel voor sleepvoetverbod

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maakt bekend dat er geen uitstel komt voor het sleepvoetverbod. Die uitspraak deed zij tijdens het Algemeen Overleg over het Mestbeleid. Onder meer Cumela Nederland vroeg daarom. Er komt zo snel mogelijk een brief met de uitgewerkte regelgeving. "Die bevindt zich in de afrondende fase", aldus Schouten.

Schouten heeft tijdens het AO Mestbeleid van donderdag 13 december laten weten zo snel mogelijk met duidelijkheid over alternatieven voor de sleepvoetbemester te komen. Het verbod wordt echter wel gehandhaafd. "Het verbod is al twee keer uitgesteld. Het is van groot belang in het licht van de PAS en ik moet daar ongelooflijk behoedzaam mee omgaan", zo verduidelijkte Schouten de reden om het verbod niet nog een keer uit te stellen.

Kritiek op gebrek aan alternatieven

Het gebrek aan alternatieven was reden voor kritische vragen van de hand van Helma Lodders (VVD) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie). Lodders stipte hierbij ook nog aan dat de manier van communicatie aan en de wijze waarop het besluit is genomen reden is voor kritiek. Jaco Geurts, van het CDA, wilde het liefst helemaal geen verbod. Hij gaf aan bij een verbod op zijn minst vrijstelling te willen voor de veeweidegebieden. 

Dit betekent dat er op klei- en veengrond nog steeds geen oplossing is voor het uitrijden van mest. Nu is dat vanaf februari onmogelijk. Er gaat daarom veel afhangen van de inhoud van de brief die Schouten toegezegd heeft. CUMELA Nederland berekende eerder dat voor de borging van de verdunning van mest ongeveer negen maanden nodig zijn, wat inhoudt dat er te weinig tijd is voor het nieuwe uitrijdseizoen. De vraag is wat Schouten nu tot alternatief benoemd heeft?

Nieuw Mestbeleid 

Tijdens het overleg liet Schouten weten vooruit te willen kijken naar een eenvoudiger mestbeleid met minder druk voor de boeren. Op dit moment worden via gesprekken de ideeën uit de samenleving opgehaald. "Begin 2019 gaan er landelijke bijeenkomsten plaatsvinden."