Enquête onthult minimale steun voor nieuwe aanpak tijdelijk werk

Tijdelijk werk is van onschatbare waarde voor de cumela-ondernemer, vanwege het opvangen pieken en seizoenen, zo blijkt uit een enquête onder het ledenpanel van CUMELA Nederland. De maatregelen die het kabinet nu wil nemen om tijdelijk werk te boycotten en de inzet van vaste contracten aan te jagen wordt dan ook door 65 procent van de geënquêteerden afgewezen. Uit de antwoorden blijkt zelfs dat 80 procent niet gelooft dat een hoger prijskaartje voor tijdelijk werk het aantal vaste contracten kan laten toenemen. 

De belangrijkste conclusie uit de enquête die werd gehouden onder het ledenpanel van CUMELA Nederland is dat 90 procent van de medewerkers voor onbepaalde tijd in dienst is en 80 procent van de bedrijven gebruik maakt van tijdelijk contracten. Wat inhoudt dat slechts een klein aandeel van de medewerkers op een bedrijf aan het werk is onder een tijdelijk contract. Een opmerking die hierbij geplaatst werd: "Willen ze ons echt naar uitzendbureaus drijven?" Ondanks dat het hier maar om een beperkte flexibele schil gaat is deze wel enorm belangrijk voor de bedrijven. Van de geënquêteerden geeft 90 procent aan dat tijdelijk werk onmisbaar is voor het opvangen van pieken in de werkzaamheden en het wisselende aanbod van werk als gevolg van werkzaamheden die gekoppeld zijn aan de seizoenen.

Meer vaste contracten?

Toch is het kabinet vastbesloten om het aantal vaste contracten te vergroten. Om dat te doen wordt via de Wet Arbeidsmarkt in Balans (wab) geregeld dat tijdelijk werk, werk zonder vaste uren duurder wordt. Ook moet vanaf dag 1 een transitievergoeding betaald gaan worden, wat neerkomt op een soort ontslagvergoeding van 3% van het tot dan toe verdiende salaris, zo becijferde VNO-NCW. Een maatregel die door 65 procent van de geënquêteerden cumelaleden afgewezen wordt. Een nog grotere groep, 80 procent, stelt dat het duurder maken van tijdelijk werk niet meer vaste contracten gaat opleveren. Het kan er wel toe gaan leiden dat er minder snel meer personeel wordt aangenomen. Van de respondenten zegt 65 procent dat dit gaat resulteren in verlies van werkgelegenheid. 

Opvallend is het wel dat een kwart van de respondenten van mening is dat werknemers sneller dan nu het geval is een vast contract kan worden aangeboden. In de cumelasector werken ongeveer 30.000 werknemers. Onder meer CUMELA Nederland doet mee aan de campagne 'Zo werkt het niet' georganiseerd door de werkgevers, waarmee aandacht gevraagd wordt voor het wetsvoorstel wat donderdag 31 januari behandeld gaat worden in de Tweede Kamer. De partijen maken zich hard voor het behoud van flexibiliteit.     

Lees ook: Medewerkers Cumelabedrijven willen flexibiliteit