Einde bodemverdichting vraagt maatwerk

Diepe grondbewerking helpt om bodemverdichting tegen te gaan, maar niet overal. Ook blijkt het belangrijk te zijn dat er goed in de gaten gehouden wordt of er niet te diep of te ondiep gewerkt wordt. Dat kwam naar voren tijdens de demonstraties als onderdeel van het project ‘Bodemverdichting Fryslân’.

 

“De helft van het perceel waar wij waren was met behulp van diepe grondbewerking op zijn kop gezet”, zegt Gerben Zijlstra, beleidsmedewerker bodem bij CUMELA Nederland. “Dit met het doel om de storende lagen weg te nemen.” Wanneer dat gebeurt is kan de bodem ook weer beter met regenwater en grondwater omgaan.

Betere beworteling

Om de grond nog meer kans te geven was bij de inzaai van het gewas gekozen voor rietzwenk. ”Omdat die een betere beworteling kent.“ Net na de bewerking was de draagkracht van de bodem nog minder goed en was deze nog net zo droogtegevoelig als zonder de bewerking, maar daarna lijkt het succesvol te zijn. "Het was duidelijk zichtbaar dat de gewasbeworteling in het behandelde gedeelte van het perceel beter was dan in het onbehandelde gedeelte." Zijlstra stelt echter meteen dat het niet betekent dat overal diepe grondbewerking het antwoord is. “Wat vooral bleek was dat dit maatwerk is.”

Daarmee bedoelt Zijlstra dat van een perceel eerste bekend moet zijn hoe de bodem eruitziet. “Wat voor lagen kom je tegen. Zitten er bijvoorbeeld lagen leem of fijn zand dan kun je dit om verschillende redenen beter niet doen.” Een ander punt van aandacht is dat een grondbewerking niet te diep of te ondiep is, want “dan maak je het erger.” Zijlstra zegt dan ook: “weet je hoe de grond er tussen de 50 en 80 cm diep uitziet, ga dan niet een meter diep de grond in met de grondbewerking.

Effect op gewas?

Wat het effect van de grondbewerking op de gewasopbrengst is kan nog niet gezegd worden. “Dat wordt nog onderzocht”, zegt Zijlstra. “Maar we weten al wel dat de droogte van afgelopen jaar hier voor een vertekend beeld gaat zorgen.”

Wat vooral duidelijkheid werd tijdens de demonstratie was dat er veel belangstelling voor is en dat er deskundigheid nodig is om verdere bodemverdichting tegen te gaan.