EIB ziet in 2022 herstel GWW

Het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) becijferde dat rond 2022 het herstel in bouw en infra weer gaat inzetten. Ondertussen neemt de schade door de stikstofproblematiek in combinatie met PFAS nog wel verder toe. Waarbij de EIB opmerkt dat een deel van de schade al gemaakt is en waar zelfs een snelle doorbraak niets meer aan kan veranderen.  

Voor de deelsectoren in de bouw wordt 2020 een zwaar jaar als de EIB gelijk krijgt. Dan vallen namelijk de hardste klappen als gevolg van de problemen rond stikstof in combinatie met PFAS. Alleen stikstof levert infra al een productieverlies van 1,8 miljard euro op. Waarmee de sector relatief over de jaren heen het hardst getroffen wordt. De woningnieuwbouw komt er met een verlies van 1,4 miljard euro net iets beter vanaf. 

Einddatum voor malaise
Toch is er ook positiever nieuws, want anders dan tijdens de economische crisis ziet de EIB wel een duidelijk keerpunt en dat is het jaar 2022. "Uitstel leidt in de meeste projecten niet tot afstel, maar tot vertraging. Vanaf 2022 komen er daardoor per saldo weer meer projecten in uitvoering dan er nog projecten vertragen." Door de inhaalslag wordt er dan weer meer gebouwd dan anders het geval zou zijn. 

Binnen het stikstofdossier maakt het EIB onderscheid tussen de gebieden op vijf kilometer afstand van Natura 2000, de gebieden binnen een straal van twee tot vijf kilometer en infrastructuur. De gebieden op een afstand van vijf kilometer hebben sinds 11 oktober weer speelruimte. Daar knelt het alleen bij de arbeidscapaciteit rondom de ecologische toets, waardoor er toch nog op iets extra vertraging wordt verwacht. Begin 2020 gaat dit weer normaliseren. In de zone tot vijf kilometer moet gewacht worden op de drempelwaarde die landbouwminister Schouten beloofde. "0,05 mol per hectare per jaar betekent 250 miljoen euro minder schade door productieverlies."

Infrastructuur complex
De lastigste is infrastructuur, omdat het vaak complexe projecten, 80 procent, zijn die meerder natura 2000 gebieden raken. Hier ziet de EIB kansen via de ADC-toetsen in combinatie met werk aan de natuurgebieden of kleine uitbreidingen. Een andere optie is het herverdelen van budgetten. Die route ziet de EIB echter niet als reden voor optimisme dit door ervaringen uit het verleden. 

Ten slotte noemt het EIB nog de verlaging van de snelheid op snelwegen en de uitkoop van agrarische bedrijven. Iets wat ruimte kan geven op de stikstofbalans, maar voor de bouw ligt de sleutel hier niet, Het vlottrekken van het verlenen van vergunningen is daarvoor veel belangrijker. 

Bekijk het rapport hier.