EC-meter borgt verdund mest uitrijden?

Borging van de verdunning van mest met water doormiddel van een EC-meter. Volgens proeftuin Veenweiden is dit een heel goed alternatief, zoals uit onderzoek gebleken is. Nu moeten het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de NVWA nog overtuigd worden.

 

  • sleepvoet.jpg

    EC-meter oplossing voor borging verdunning van mest?

“Als de verdunning geborgd kan worden met alleen een EC-meter, dan betekent dat dat de borging relatief goedkoop kan gaan plaatsvinden”, zegt Hans Verkerk, beleidsmedewerker meststoffendistributie bij CUMELA Nederland.

Geleiding meten

In het onderzoek maakte de Proeftuin gebruik van de elektrische geleidbaarheid (EC) van mest. Naarmate de mest meer verdund wordt daalt deze. “Met een EC-meter voor de verdeler, gekoppeld aan een datalogsysteem zou borging mogelijk kunnen zijn”, aldus de Proeftuin Veenweiden.

Om dit te testen werden 29 mestmonsters onderzocht. “Op basis van de monsters is gebleken dat met een vaste EC-waarde het mogelijk is om statistisch onderbouwd te borgen dat mest minimaal voor een derde water op twee derde mest is verdund met water”, meldt de Proeftuin. Dit is meteen de reden waarom Verkerk graag ziet dat het onderzoek verbreed wordt. “Ik vind dat dit onderzoek met verschillende mestsoorten, waaronder aangevoerde mest, uitgevoerd moet worden.”

Flexibiliteit gewenst

Teus Verhoeff, van PPP-Agro Advies, was zijdelings betrokken bij het onderzoek. Hij keek naar de kansen voor verdunning van mest in de put en de borging daarvan. “We zien bijvoorbeeld dat steeds meer water in de put komt, bijvoorbeeld via erfafspoeling.”

Bij de proef met de EC-meter was hij niet betrokken, maar hij kan wel vertellen dat er veel behoefte is aan flexibiliteit, dus de mogelijkheid om te kiezen tussen verdunnen in de put of juist in de mesttank. De EC-meter geeft daar invulling aan. Die zit dan net aan het eind van de slang en meet de verdunning.

Verdunnen de eis

Vanaf dit jaar mocht mest uitrijden met een sleepvoetbemester alleen nog wanneer de mest verdund is met één deel water op twee delen mest. Zowel in 2019 als in 2020 is het aan de boer om aannemelijk te maken dat dit gebeurd is. Bijkomend voordeel wat Verhoeff noemt is dat de grasopbrengst met deze methode hoger lijkt uit te pakken.

Ondertussen blijken loonwerkers en boeren in het veld op diverse plaatsen al voortvarender geweest te zijn dan de wetgever, zegt Verhoeff. “Zo was er op diverse plaatsen een waterpomp te zien en waren er loonwerkers die al een EC-meter geïnstalleerd hebben en de resultaten in een logboek bijhouden."

Technische borging

Het rapport van dit onderzoek komt medio 2019 beschikbaar, laat de Proeftuin weten. Daarna moet deze manier van borgen nog geaccepteerd worden door LNV en de NVWA. Hoe het achter de schermen staat met de eisen rondom technische borging is verder onbekend. Het laatste wat daarover naar buiten kwam was dat Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in december 2018 aangaf aan het begin van 2019 de eisen voor de technische borging op papier te willen zetten, zodat per 1 januari 2021 regelgeving in kan gaan. Daarna werd het stil rondom dit onderwerp.